En av allians största reformer har varit sänkningen av arbetsgivaravgift för ungdomar mellan 16 – 25 år. Reformen som idag kostar staten ungefär 16 miljarder per år, har kritiserats, bland annat här på alliansfritt, för att vara väldigt dyr och att ge få jobb. Nu har Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, utvärderat reformen och resultatet som presenteras i en ny rapport ger kritikerna rätt, reformen har skapat få jobb till ett högt pris. Med andra ord har reformen varit både dyr och ineffektiv. Metoden IFAU har använt, går i enkelhet ut på ut på att jämföra utvecklingen på arbetsmarknaden för ungdomar som fick ta del av sänkningen av arbetsmarknaden, med de unga vuxna som var precis för gamla för att få se en sänkt arbetsgivaravgift. Exempelvis har rapporten jämfört utvecklingen för 25-åringar som fått sänkt arbetsgivaravgift, mot 27-åringar som inte fått sänkt arbetsgivaravgift. Rapporten uppskattar effekten av sänkt arbetsgivaravgift för ungdomar till någonstans mellan 6 000 – 10 000 nya jobb. Men som rapporten påpekar så kan effekten vara mindre än detta. Risken är nämligen att reformen även gjort det svårare för de som är precis för gamla för att få sänkt arbetsgivaravgift att få jobb, eftersom att arbetsgivaren kanske hellre anställer en 25-åring med lägre arbetsgivaravgift än en 27-åring med högre. Utgår man ändå från uppskattningen att reformen skapat mellan 6 000 – 10 000 nya jobb, innebär det att kostnaden per skapt jobb är mer än fyra gånger så stor som den genomsnittliga lönekostnaden för ungdomar. Med andra ord hade staten i för samma kostnad kunnat anställa fyra ungdomar för varje jobb som reformen gett. Tittar man bara på effekten för 25-åringar, den grupp av ungdomar som är mest aktiva på arbetsmarknaden, så är kostnaden per skapat jobb någonstans mellan 1,6 – 7,4 miljoner kronor. Att sänka arbetsgivaravgiften för unga har alltså varit ett fruktansvärt dyrt och ineffektivt sätt att skapa jobb. Än värre är att reformen dessutom inte tycks ha hjälpt de ungdomar som har det svårast att komma in på arbetsmarknaden. Bland 25-åringar som varit arbetslösa minst 100 dagar under föregående år har tycks reformen inte haft någon effekt alls. På samma sätt ser inte reformen ut att ha haft någon sysselsättningseffekt i huvud taget för utlandsfödda ungdomar. Däremot har sänkta arbetsgivaravgift för unga gett en relativt stor effekt på ungdomar som gått en minst 2 år lång KY-utbildning. Denna grupp ungdomar har redan en lätt att få jobb, och sänkningen tycks ha hjälpt dem ännu mer. Utöver att vara ett dyrt och ineffektivt sätt att skapa jobb, så har sänkt arbetsgivaravgift för unga alltså bara hjälpt de ungdomar som redan haft minst problem att få jobb. Så kan man då hoppas att IFAU:s rapport ska få alliansen att tänka om? Givetvis inte!
”Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M), ser inte studiens resultat som ett nederlag. – Att 10 000 unga har fått jobb tycker jag är bra och vi kommer att fortsätta sänka arbetsgivaravgifterna för de yngsta nästa år, säger hon till DN.”