BESKA PILLER. Till den redan långa raden av negativa konsekvenser av regeringens apoteksprivatisering lägger nu Farmaciförbundet några till.

I avregleringens och konkurrensens spår försämras såväl arbetsmiljön för de anställda som service och kundsäkerhet. Farmaciförbundet skriver apropå deras nya Arbetsmiljöbarometer:

- Det fanns arbetsmiljöproblem före omregleringen, men det vi ser i vår undersökning är att utvecklingen går åt fel håll och att de brister som framkommer riskerar att drabba konsumenterna.

/.../

Bland annat vill förbundet skärpa det systematiska arbetsmiljöarbetet, öka medarbetarnas delaktighet och tillsammans med arbetsgivarna genomföra arbetsmiljöundersökningar.

- Att över hälften känner att de inte har tid att ge bra råd kring receptbelagda och receptfria läkemedel och att fler än var femte känner oro över recepthanteringen är inte bara ett arbetsmiljöproblem, det riskerar också att öka felmedicineringen. Ytterst är detta ett politiskt ansvar och regeringen bör bland annat inrätta en nationell kompetensplattform så att apotekspersonal kan hålla sig ajour med nyheter kring läkemedel samt skapa ett nationellt stöd för recepthantering gemensamt för alla aktörer ...


Så lösningen på de problem som uppkommit genom klyvningen av Apoteket på flera mindre konkurrerande aktörer är alltså politiskt ansvarstagande och nationell samordning. Eller med andra ord, precis det som regeringen i all hast avskaffade i och med slopandet av Apoteksmonopolet.