Frågan är kanske lite otippad från en seriös journalist, men när PM Nilsson från Dagens Industri frågade ut centerns ekonomiskpolitiske talesperson Emil Källström var frågan befogad. Centern hade precis föreslagit en ny lönesubvention för att få arbetslösa i jobb.

”Ni föreslår ett ingångsavdrag, en typ av lönesubvention. Det finns 15 olika former av lönesubventioner med begränsningar och tidsramar. Är ni helt sjuka i huvudet, som föreslår ytterligare ett?”

Man får ju beundra envisheten i att komma med subvention nr 16 när de första 15 inte fungerade. Men oroa dig inte, säger Källström, det här är ingen ny 16:e subvention utan ”egentligen ett förfinat förslag av sänkta arbetsgivaravgifter för unga”.

Alltså det som alliansen redan testat. Och som inte gav några resultat trots att det kostade miljarder.


Politikutveckling är svårt.