RÄKNA. Den moderata arbetsmarknadsministern Hillevi Engström har idag gjort ett väldigt pinsamt uttalande angående halveringen av arbetsgivaravgiften för ungdomar, som en del vill riva upp. Till Expressen säger hon:
"Både Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna tycks tro att det blir fler unga som får jobb om det blir dubbelt så dyrt att anställa dem. Det tycker jag är anmärkningsvärt."
Varannan moderat arbetsmarknadsminister lämnar
grundskolan utan fullgoda kunskaper i matematik.
Och detta uttalande är anmärkningsvärt eftersom det visar att Sveriges arbetsmarknadsminister faktiskt inte klara av grundläggande procenträkning. Ett borttagande av halveringen av arbetsgivaravgiften gör det nämligen inte i närheten av dubbelt så dyrt att anställa ungdomar.

Arbetsgivaravgiften ligger idag på 31,42 procent av lönen, för ungdomar är den ungefär hälften så hög alltså 15,49 procent. Denna avgift räknas ovanpå lönen vilket betyder att kostnaden för att anställa någon är lön plus arbetsgivaravgift så låt oss nu räkna på detta och hoppas att Hillevi Engström eller någon i hennes närhet läser detta.

Kostnaden att anställa en ungdom är alltså:

lön + lön x 15,49% = lön x 1,1549

Om halveringen av arbetsgivaravgiften tas bort blir därmed kostnaden:

lön + lön x 15,49% x 2 ≈ lön + lön x 31,42% = lön x 1,3142

Om vi tar det första resultatet och delar med det andra får vi hur mycket kostnaden ökat:
(lön x 1,3142) / (lön x 1,1549) = 1,3142 / 1,1549 = 1,137934

Det vill säga en ökning med 13,79 procent. För att kostnaden ska dubbleras så måste den öka med 100 procent. Och 13,79 procent är betydligt mindre än 100 procent eller för att uttrycka det matematiskt:

13,79 < 100 

Det här är allt annat än ett trivialt räknefel! För om hon räknar såhär när regeringen lägger sin budget är det inte konstigt att det blir problem.

Alternativet är att Hillevi Engström faktiskt är fullt medveten om att en höjning inte innebär att det blir dubbelt så dyrt att anställa och att hon istället medvetet far med osanning. Och om man fullt medvetet kallar en kostnadsökning på 13,79 procent för en dubblering så är detta faktiskt inget annat än en lögn. 

Frågan är vad som är värst, att den arbetsmarknadsministern inte klarar av mellanstadiematte eller att hon ljuger?