SIFFERTRIXANDE. Finansministern presenterade idag Alliansens vårbudget. Men har han verkligen koll på siffrorna? Supermiljöbloggen har svaret:
Borgs beräkningar går som tåget 
På pressträffen idag, där regeringen presenterade sin vårbudget, visade finansminister Anders Borg upp ett diagram över vilka investeringar Sverige gjort i järnväg mellan åren 1990 till 2008. […] 
I det diagram som Anders Borg presenterade framstår det som om anlagen till järnväg ökat. Detta stämmer, men beror mestadels på tidigare regeringar.


Om man istället tittar på de medel som alliansregeringen har lagt på kommande investeringar (graf 2) så ser man en nedåtgående kurva. I själva verket är Sverige bland de sämre i hela EU:
"Sverige satsar långt under EU-snittet på drift och underhåll av järnvägarna i relation till bruttonationalprodukten (BNP), minst av alla EU-länderna på reinvesteringar, näst minst i förhållande till antalet tågresor och allra minst i förhållande till banlängden."
Jaha. Det verkar som om Borg åtminstone har en önskedröm om mer pengar till järnvägen, eller?

Borg har tidigare gjort sig känd som en motståndare till satsningar på järnväg, trots att den är så eftersatt. Han har bland annat sagt att "vi har överinvesterat i järnvägen" och att "en investering i väg är fem gånger viktigare än i järnväg".
Borgs presentation. Notera att siffran 2009 inte stämmer överens
med grafen och att åren efter 2008 lämnats utanför. 
Verkligheten som Borg valde att utelämna.