FAKTA. Enligt Eurostat har antalet sysselsatta i Sverige ökat med 192 300 personer sedan tredje kvartalet 2006 fram till samma kvartal 2011. Anders Borg menar att det är mycket få europeiska länder som kan uppvisa en sådan sysselsättningsökning.

Det är i princip sant. Bara Turkiet, Tyskland, Polen, Frankrike och Belgien har sett sysselsättningen öka med fler personer under samma period. Norge och Österike har samtidigt klarat sig nästan lika bra som Sverige med en sysselsättningsökning på 178 600 respektive 169 600 personer. Fem länder har klarat sig bättre och två har klarat sig lika bra. Men vad säger det här egentligen?

Vi har tjatat och tjatat och tjatat om att det är meningslöst att prata om sysselsättningsökning i antalet personer eftersom att befolkningen i Sverige växer. Antalet sysselsatta ökar, men sysselsättningen minskar. Samma jämförelse mellan olika länder blir inte bara meningslös utan närmast absurd eftersom det är enormt stor skillnad mellan antalet invånare i de olika länderna.

För små länder så som Malta och Luxemburg skulle 200 000 nya jobb innebära att antalet sysselsatta mer än dubblerades. Det är en enorm ökning. Samma ökning i Tyskland med över 82 miljoner invånare är inte lika imponerande. Men så har ju deras sysselsättning också ökat med 2,5 miljoner istället.

Sett ur den synvinkeln blir det faktum att Österike haft en nästan lika hög sysselsättningsökning som Sverige något mer imponerande med tanke på att de har ungefär en miljon färre innevånare än Sverige. Än mer imponerande blir Norges med tanke på att deras befolkning är nästan hälften så stor som Sveriges.

Faktum om vi skippar att räkna antal sysselsatta utan ser till andelen sysselsatta, för att därmed kunna jämföra länder med olika storlek på befolkningen, så har Tyskland, Polen, Makedonien, Turkiet, Malta, Luxemburg, Belgien, Österrike, Frankrike, Slovakien, Tjeckien, Nederländerna och Norge, i den ordningen, alla klarat sig bättre än Sverige.

Och det är klart då blir ju inte Sveriges prestation lika imponerande.

Inte konstigt att Anders Borg då hellre pratar om antalet sysselsatta. Även om han är fullt medveten om att det inte säger så mycket.