GALET. Att Centern är universums minst tydliga parti är uppenbart för alla och envar. Nu när de släpper förslag till partiprogram visar det sig att de inte tänker förändra sig men väl slå sönder hela den samhällsmodell Sverige bygger på. Centern kallar det decentralism och federalism. Eller Centern kallar det en varm socialliberal, federalism-decentralism som är ett hållbart val av alliansens gröna röst. Vi andra kallar det galenskap. Varsågod, här har du ett belysande citat ur programmet:

De grundläggande krav vi ställer på välfärd och trygghet måste kunna upprätthållas. Detta kan dock uppnås på olika sätt. Olika delar av landet måste finna de lösningar som bäst motsvarar de egna utmaningarna. Därför behöver både skattebaser och lagstiftning regionaliseras eller kommunaliseras. Genom ett federalt beslutsfattande där regioner och kommuner har starkt självbestämmande kommer effektiva lösningar på olika samhällsutmaningar att mejslas fram. Detta skapar regionala och lokala olikheter, vilka är positiva eftersom de ger människor makt och valmöjligheter.
En centerpartist som applåderar detta förslag torde vara Ingrid Olsson, kommunpolitiker i Ljusdal, som ville införa förbud mot svordomar i sin hemkommun. Det gav upphov till den episka rubriken ”Fuck - nej tack” samt en kortare politisk debatt där ord helt och hållet ersattes av gapflabb.

Säga vad man vill om Centern, men de har förmåga att göra politiken väldigt spännande.