Vad driver ett studentförbund till att lägga fram rent studentfientliga förslag? De som själva studerar borde väl rimligtvis vara mer införstådda med sin egen och sina studiekamraters situation än andra. Men så verkar inte alltid vara fallet.

Centerpartiets studentförbund, Centerstudenter, har skickat in fyra motioner till Centerpartiets partistämma som börjar idag i Malmö. Så, vad har studenterna lagt fram för förslag till moderpartiet?

 • Inga studentbostäder
  I förbundets fyra sidor långa bostadsmotion nämns för det första varken studentbostäder eller bostäder för studenter en enda gång. Trots att antalet rödlistade städer (alltså städer där studenter inte har någonstans att bo) ökar enligt Sveriges Förenade Studentkårers bostadsrapport.
 • Permanent höjda hyror!
  Centerstudenterna vill slopa femtonårsgränsen på presumtionshyror. Presumtionshyror innebär att hyresvärdar under femton års tid får ta ut en högre hyra av hyresgästerna än på likvärdiga hyresrätter för att bekosta produktionskostnaden. Efter de femton åren förväntas byggnationen vara betalad för och hyressättningen ska återgå till det normala. Men om Centerstudenter får som de vill kommer nyproduktion räknas som ”nytt” så länge som hyresvärden vill ha höjda hyror, möjligtvis för alltid. Som om dyr nyproduktion inte var ett tillräckligt stort problem redan.
 • Hyresvärdar ska få köpa ut hyresgäster
  Idag behöver hyresgäster vara överens om deras bostäder ska omvandlas till bostadsrätter. Men centerstudenterna tycker tydligen att det finns för många hyresrätter idag och vill därför att hyresvärdar ska få betala hyresgäster att flytta för att sen kunna omvandla deras bostäder till bostadsrätter.
 • Marknadshyror!
  Centerstudenter vill se fullt införande av marknadshyror. Marknadshyror innebär att hyresvärden får avgöra precis hur höga hyror den vill ta ut. En scenarioundersökning av hur marknadshyrorna skulle slå mot hushållen gjord av Hyresgästföreningen i Stockholm visar att den genomsnittlige lägenheten skulle bli cirka 63 procent dyrare i Stockholms kommun och 40 procent dyrare i länet. Hur många studenter skulle klara av såna höjningar av hyran?

I förbundets utbildningsmotion kommer sedan några kanske ännu mer oroande förslag:

 • Ingen universitetsstatus till Malmö högskola

 • Stoppa utbyggnaden av högskolan!

 • Färre akademiska utbildningar
  Centerstudenterna vill att antalet akademiska utbildningar kraftigt minskas till förmån för att utbildning med inriktning på konkreta yrken av mindre akademisk karaktär i större utsträckning ska kunna ges på yrkeshögskolan.

  Här blir Centerstudenters längtan tillbaka till 1950-talet som tydligast. Högskolan ska vara förunnad ett så litet fåtal som möjligt. Dessutom ska Sveriges tredje största stad inte få ha ett lärosäte med universitetsstatus. De akademiska utbildningarna ska bli färre, vilket innebär mindre individuellt inflytande över de egna livsvalen.
 • Slopa CSN-bidraget!
  De vill ersätta bidragsdelen i CSN med ytterligare lån. Eller i klartext – de vill skuldsätta alla Sveriges studenter och höja trösklarna till högskolan.
 • Mindre resurser till högskolor & universitet
  De vill att resurser som idag går till högskolor och universitet riktas om till yrkeshögskolan. Självklart borde yrkeshögskolan få de resurser som behövs för att bedriva högklassig utbildning, men det finns kanske ingen motsättning mellan det och att investera i högskolan.

Centerstudenterna är uppenbarligen ute efter att avskaffa sig själva. Först ska de bara skuldsätta sina kursare och göra det så svårt som möjligt för dem att hitta en bostad.Tack för texten!
Den här texten skickades till oss av vår hängivna läsare Håkan Bernhardsson och vi tackar sällan nej när fler vill delta i granskningen av våra kära högerpartier.