Hej Göran Hägglund!

Vi måste snacka lite om det här med den fria marknaden, om mediciner och om det här med tillgänglighet. Det är apoteksavregleringen vi måste snacka om.

Det här hjulet är riggat så
medborgarna alltid förlorar.
Foto: Klas-Herman Lundgren
För ett par år sedan drev du igenom av avreglering av apoteksmarknaden. Tidigare ägdes alla apotek av staten, och mediciner fick bara säljas på dessa apotek. Detta tyckte du och regeringen var fel, eftersom apoteksmonopol finns även på Kuba och i Nordkorea. Ni sa så på fullaste allvar.

Så 64% av apoteken såldes till privata aktörer. De sista 36% ägs fortfarande av staten i Apoteket AB, som nu är en aktör på marknaden.

Du sa att apoteken skulle ägas av drivna apotekare. Så blev det inte. Det blev stora bolag i skatteparadis som äger dem istället. Och de utlovade förbättrade arbetsvilkoren till följd av en ”mångfald av aktörer” blev till sämre arbetsvillkor.

Du sa att avregleringen skulle sänka priserna. Så blev det inte. En aktör som kontrollerar 100% av marknaden har nämligen ett rätt bra förhandlingsläge vid inköp. Konkurrensen gör att de privata apotekskedjorna ”måste bygga en buffert”. Konkurrensen driver alltså upp priserna. Du svarade med att säga att ”i regel ger konkurrens lägre priser än monopol.”

Du sa att tillgängligheten skulle öka. Och ja, jag som bor i Vasastan i Stockholm har fler apotek än jag någonsin kommer behöva, men de flesta bor inte i Vasastan. De flesta bor på mindre orter, inte sällan med icke lönsamma apotek. Förr i världen såg den gemensamma ägaren till att även olönsamma apotek kunde finnas i glesbygd, eftersom det fanns lönsamma apotek i storstäderna som täckte upp det. Det finns inga vinstdrivande företag som vill jobba på de premisserna. Du kom på en lustig regel om att apoteksföretagen inte får lägga ner några apotek förrän nästa vår. Nästa vår vankas det, föga förvånande, nedläggningar.

Du sa att servicen skulle förbättras. Så blev det inte. Apotek som saknar saker i sortimentet kan inte längre kolla i datorn vad som finns hos andra apotek. Många spännande resor för stadsborna som får flänga runt. De som bara har ett apotek på orten sitter ännu sämre till.

Du sa att det skulle öppnas nya apotek där det tidigare inte funnits några. Så blev det inte. Inga nya apotek har öppnats i glesbygd, och bara två har öppnats på orter där det inte tidigare funnits apotek.

Du sa att man skulle kunna köpa alvedon på macken. Och det kan man! Men i gengäld har de privatägda i allt större utsträckning slutat hålla sig med de riktigt viktiga receptbelagda medicinerna, eftersom de inte är så lönsamma. Och är du fattig eller har betalningsanmärkningar riskerar du bli utan medicin, hur mycket du än behöver den.

Allt detta hade varit okej. Allt detta hade varit okej om ni verkligen fullt ut hade stått upp för ert prat om en fri marknad. Men det gör ni inte.

Istället sätter ni er i krismöte över att de statliga ägda apoteken går så mycket bättre än de privata. De privata är inte billigare eller bättre, och därför lyckas de inte konkurrera ut staten. Hade ni verkligen varit anhängare av en fri marknad hade ni sagt sucks to be you, privata apoteksfirmor. Men det gör ni inte.

Ni sätter er och diskuterar hur man ska begränsa statliga apotekets verksamheter så att det inte får konkurrera ut de privata aktörerna. Då är det inte en fri marknad ni är ute efter. Då är det ett privat oligopol som är målet.

Högre priser, sämre service, sämre tillgänglighet i glesbygd, svårare att få tag i viktiga mediciner, försämrade arbetsvillkor för personalen och vinsterna som tidigare hamnade hos medborgarna landar nu istället på kanalöarna.

Det vore spännande att veta om du är nöjd, Göran Hägglund.