Stockholms socialborgarråd Ulf Kristersson (m) och skolborgarrådet Lotta Edholm (fp) skriver tillsammans i Dagens Nyheter om hur man ska komma till rätta med skolk i grundskolan.

Det finns en del intressanta förslag i texten, men det är en övergripande fråga de hela tiden missar att ställa sig, nämligen varför ungdomar skolkar. Korrelationen har de förvisso fått kläm på:
"De flesta skolkare har en mängd olika problem: De är mer kriminella än genomsnittet, de röker och dricker oftare och de har sämre kontakt med sina föräldrar och lärare"

Men är det verkligen så att dåliga närvaro i skolan ger sämre kontakt med föräldrarna, eller kan det möjligen vara så att det är tvärt om? Kristersson och Edholm har korrekt identifierat symtomen, men någon förklaring till själva grundorsaken skyltar med sin frånvaro.

En teori om varför ungdomar skolkar kan ha att göra med att skolor sällan är särskilt trevliga platser- vilket kan förklara varför vissa skolor har högre frånvaro än andra. Som arbetsplats räknat så är skolor ofta fullständigt vedervärdiga platser, men på något sätt anses det vara i sin ordning eftersom det är barn det handlar om.
Men Kristersson och Edholm fortsätter i sin oförmåga
"Det är inte rimligt att ungdomar som straffats för brott sedan tidigare ges full möjlighet att riskera att återigen hamna i problem genom att befinna sig i riskmiljöer vid fel tillfällen på dygnet."
Så den som straffats för något godtyckligt ska inte få befinna sig på godtyckligt utvalda platser under vissa godtyckligt bestämda tider. Känns ju oerhört rättsäkert- och produktivt! Men istället ska det läggas enorma resurser på att göra om polisen och socialtjänsten till någon slags taxinäring som kör barnen till skolan. Och allt som inte bygger på hårdare tag är en eftergift och leder raka vägen till 'flumskolan'.

Tänk om man istället skulle satsa lite på att göra skolan till en plats som ungdomar går frivilligt till…?

Uppdatering: Med ungefär 100.000 nyfödda per år så bör antalet gymnasieelever ligga någonstans mellan 200.000 och 300.000. Vad som menas med 'regelbundet' skolkande förklaras inte, men det blir uppenbart att landets cirka 20.000 poliser kommer att ha fullt upp.

_______________________________________