STATISTIK. Hotell- och restaurangföretagens arbetsgivarorganisation Visita gick i dagarna ut med ett pressmeddelande om att ”Restaurangbranschen växer och nyanställer”. Detta bygger man på att antalet anmälda restaurangjobb till arbetsförmedlingen under juli ökat med 19 procent jämfört med juli förra året.

Väntar på de nya kollegorna.
Foto: ATMTX
Detta har av diverse borgerliga debattörer och politiker setts som ett bevis för att mångmiljardsänkningen av restaurangmomsen, som infördes nu vid årsskiftet, har fungerat.

Det är dock värt att inflika att även om antalet anmälda nya jobb ökat, så har antalet anställda inom hotell och restaurangbranschen faktiskt minskat sedan förra året.

Enligt SCB:s kortperiodiska sysselsättningsstatisktik över den privata sektorn, var 134 495 personer anställda inom hotell- och restaurangbranschen under andra kvartalet 2011, detta hade minskat till 131 030 personer under andra kvartalet i år. Alltså en minskning med ca 2,6 procent. Att de lediga jobben blivit fler stämmer - visstidsanställningarna i branschen ökade med 1,9 procent, det är förmodligen dessa vi ser i platsbanken. Men tillsvidareanställningarna minskade med 4,3 procent. Färre jobb, och färre fasta jobb.

Vi uppmanar därför borgerliga debattörer att vänta lite med sina hallelujarop.