Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) drar en fuling i SVT Morgon. Representativt för den borgerliga mediestrategin?

BETRAKTELSE. Under den senaste tiden har ett par rätt uppenbara lögner förts fram i ljuset. det rör allt från ekonomisk politik till infrastruktursatsningar och handelsavtal. Av dessa minst sagt genanta händelser kan man egentligen bara dra slutsatsen att ansvariga företrädare inte tycks tro att folk har internet. Det kan komma som en överraskning, men det går inte att ljuga längre - alla har tillgång till all information.

Den första stora lögnen berör det för alliansens så centrala utanförskapet. I valrörelsen 2006 hävdades det att utanförskapet bestod av 1.209.000 personer. Denna siffra är i sig helt befängd (och behandlas här), men den var central för alliansens valseger.

Vid något tillfälle beslutade man sig i det moderata samlingspartiet för att radera denna information från sin hemsida, gissningsvis när det uppdagades genom Riksdagens Utredningstjänst att utanförskapet nu är högre än 2006.

Vad som nu inträffat är att de fyra borgerliga gruppledarna i arbetsmarknadsutskottet har skrivit en debattartikel där de hävdar att utanförskapet 2006 var närmare 1,7 miljoner, inte 1,2. Vad man inte tycks förstå från moderaternas håll är att allt på internet sparas. Så även de gamla siffrorna. Samt den raderade sammanställningen för hur utanförskapet beräknas.

Och handen på hjärtat, hade de borgerliga 2006 sagt att utanförskapet var 1,2 miljoner om det i själva verket var 1,7?

Den andra stora lögnen berör gasledningen genom Östersjön. Regeringen godkände den och den Rödgröna oppositionen kritiserade den, och det på goda grunder. Kristdemokraterna slog ifrån sig och kallade Mona Sahlin för en hycklare eftersom regeringen Persson varit för gasledningen. Förutom att Kristdemokraterna missar sitt eget ansvar i regeringsbeslutet så far man med osanning. SVT publicerade redan 2007 en promemoria från Regeringskansliet [pdf] som med önskvärd tydlighet förklarar att ”projektet ligger inte i Sveriges intresse” (sid. 1).

Den tredje stora lögnen berör kritiken mot att oppositionens olika budgetmotioner skulle leda till att 30.000 människor skulle förlora jobben. Finansminister Anders Borg (M) höll i oktober en presskonferens om oppositionens budgetförslag som slutligen resulterade i detta dokument [pdf]. Att siffrorna är fullkomligt påhittade och helt saknar bäring mot verkligheten styrks väldigt väl när man tittar närmare på tabellerna.

Enligt dokumentet - Anders Borgs dokument - är det klokaste man kan göra för sysselsättningen att höja förmögenhetsskatten samt bensinskatten och sedan använda de nyinkomna skattepengarna till nyanställning i offentlig sektor. Att Borg på fullaste allvar skulle påstå en sådan sak, och sedan agera tvärtemot, är helt enkelt inte trovärdigt.

Den fjärde stora lögnen rör förhandlingarna runt handelsavtalet ACTA, som är sekretessbelagda. I och med att det är hemligstämplat tänkte de fyra borgerliga ledamöterna ur näringsutskottet som undertecknade den här debattartikeln att det var fritt fram att säga vad som helst. Man passade på att helt ogenerat påstå att ACTA inte berörde internet alls, men även de mest hemligstämplade dokumenten [pdf] läcker ut. ACTA-förhandlingarna avslöjar att man avser göra internetleverantörer juridiskt ansvariga för vad deras kunder använder sin uppkoppling till.

Den femte och sista lögnen som ska beröras här handlar om statsbudgeten. Regeringen presenterade i september en budgetproposition som föreslog att man skulle sänka skatten med 10 miljarder kronor trots att staten redan i dagsläget ligger 201 miljarder back. Man lånar alltså pengar till skattesänkningar.

Finansminister Anders Borgs (M) enda försvar i budgetdebatten var att socialdemokraterna sänkt skatten på lånade pengar 2005, och därmed ansåg han att han inte behövde ta ansvar för sitt eget handlande. Dessvärre hade han räknat med att ingen skulle kunna dubbelkolla hans påstående, men en titt i 2005 års budgetproposition visar att statens saldo i samband med den skattesänkningen stod på 17 miljarder kronor plus (Prop. 2004/05:01, sid. 103, tabell. 4.8).

Det börjar bli alltmer genant att kolla upp borgerliga politikers källor - alltför ofta visar det sig att det bara dragit till med något. Önskar någon tillfoga ytterligare incidenter till listan?

Rekommenderad läsning:

…om utanförskapet
…om gasledningen
…om ACTA
…om budgetunderskotten