NOTIS. Förbifart Stockholm, motorvägsbygget som kostar 28 miljarder kronor, belastar miljön, strider mot miljöbalken men inte minskar trängseln, befaras nu få ytterligare negativa konsekvenser:
”Vägverket vill bygga två rondeller på Lovön och bredda vägen genom världsarvet Drottningholm. Om dagens planer blir verklighet kan den yttersta konsekvensen bli att Drottningholm stryks från listan över världsarv.”


Passa på att öppna en lucka i Alliansfritt Sveriges julkalender