"FRA spanar inte på enskilda svenskar". Så lyder rubriken då försvarsminister Tolgfors idag försvarar FRA-lagen på SvD Brännpunkt. De övervakade svenskana håller eventuellt inte med.

För några veckor sedan uppdagades en hemligstämplad lista över svenskar som FRA signalspanat på. De flesta av dessa var privatpersoner som aldrig dömts för brott. Några hade haft affärer i Ryssland, men kopplingen till "terroristerna" som Tolgfors så gärna vill stoppa var högst oklar. Ändå skriver Tolgfors idag:
"Endast om en person i Sverige har direkt koppling till yttre hot mot landet, som internationell terrorism eller annan stats agerande mot Sverige, blir den relevant för FRA:s signalspaning."
Frågan är om FRA-registrerade Lars-Erik Balogi eller andra som JK-anmält FRA blir särskilt övertygade av FRA-ministerns löften. Tveksamt.

Krig är fred. Okunnighet är styrka. Oskyldig är skyldig. Övervakning är frihet.

Bloggar: Emma, Morian, Mary, Nylander, Svensson
_______________________________________