ARBETSLÖSHET. Tomas Tobé (M) har kartlagt utanförskapet och kommit fram till att två tredjedelar av det består av  skoltrötta ungdomar och utrikes födda (eller icke-etniskt svenska, som de kallas i Moderaterna).  Det finns dock hopp - för alla inrikes födda.
Parallellt med den här utvecklingen ser vi att det har gått relativt bra på arbetsmarknaden för inrikes födda på 25-54 år. Trots kriser och ekonomisk oro så har arbetslösheten minskat med nästan en procent om man jämför 2006 med 2011. I den här gruppen är endast 3,4 procent arbetslösa i dag. Det är till den här gruppen de flesta av de 200 000 fler som arbetar tillhör.
Tobé avslutar med att klappa sig och Moderaterna på axeln:
Under Göran Persons tid vid makten, när det inte lönade sig att arbeta, då fick inte ens den mest konkurrenskraftiga delen av arbetsmarknaden jobb när det var högkonjunktur
Det lönade sig alltså inte att arbeta alls, fram tills Alliansen tog över. Trots det var arbetslösheten 5,7 procent i augusti 2006 - månaden innan valet. Nu är den 7,7 procent. Konstigt.