Relationen Moderaterna och Fria Moderata Studentförbundet

Wikipedia beskriver Fria Moderata Studentförbundet på följande sätt:
Fria Moderata Studentförbundet (FMSF) bildades 1942 och är ett förbund av liberala och konservativa studentföreningar vid Sveriges universitet och högskolor. FMSF är organisatoriskt fristående från Moderata samlingspartiet, men många personliga kopplingar finns; bland annat har moderaternas tidigare partiledare Carl Bildt varit förbundsordförande och redaktör för förbundets tidskrift Svensk Linje. Förbundsordförande är Victoria Nilsson (juni 2012).[1]
Deras lokaler befinner sig på Schönfeldts Gränd 2 och Moderaternas på Stora Nygatan 30. Som ni ser är det ett enormt avstånd att gå inom samma fastighet: M o FMSF De sitter alltså vägg i vägg men relationen är intressant vilket vi kommer att märka.

Galna motioner på Valmöte

Den 17-19 maj hade FMSF valmöte i Gimo Herrgård. På valmötet lades det ett tjugotal motioner. Vi har valt ut de allra mest uppseendeväckande motionerna. En del är bara studentikost trams men annat är faktiskt rätt allvarligt. 1. Motion angående Atlantis omöjlighet Motion om att Ayn Rands idé om att alla som inte enligt henne är utsugare bygger sitt eget avskärmade samhälle. Motionären menar att det är en naiv omöjlighet och att förbundet ska uttala att den av Ayn Rand förmedlade liberatarianska utopin vid namn Atlantis är en omöjlighet och en dystopi. Tydligen måste man diskutera dessa saker inom FMSF. Förbundstyrelsen yrkar avslag. 2. Om akvisitation av ön Rohdos för Sveriges rikes räkning Motionären vill att Sverige tar över Rohdos genom att köpa ön för 53 miljarder kronor. Förbundsstrylesen yrkar avslag. 3. Motionssvar på motioner om bostadspolitik Oftast är det motionären som skriver tokigt och sen kommer en sansad förbundsstyrelse in och styr upp situationen. På bostadssidan är det tvärt om. Här vill presidiet bland annat uttala att plan och byggnadslagen rivs upp och att "arkitektkåren skärper sig och börjar rita vackra hus" 4. Ballad för Friedman En Karl von Baumgarten, ett namn som osar av pusch och malkulor, har skrivit en sång om hans idol Milton Friedman. Den rimmar. Nödrimmar. Det gör presidiet svar också. Jag skäms å alla deras vägnar. 5. Semiautonom status för Skåne - Lundensarnas Klagan Hyperstudentikost trams om att Skåne ska bli semiautonomt och att Skånskan minoritetsspråk. Avslag yrkas av presidiet. 6. Frankrike är farligare än knark Klassisk studenthögermotion är att säga att något är "farligare än knark". Motionen handlar dock om att Frankrike bör gå ut ur EU. Presidiet yrkar avslag. Alla diskuterar Hobbes. Det är nu cigarrerna intas på ångbåtsdäck och punschverandor. 7. Negativ inkomstskatt Motionären vill avskaffa all välfärd och införa negativ inkomstskatt för de som tjänar minst. Idén kommer från Milton Friedman. Presidiet yrkar avslag men vill att välfärdsstaten ska avskaffas som den ser ut idag, alla skatter sänkas och att "välfärdsinstitutioner endast bör finnas för minderåriga utan stöd från familj som inte haft möjlighet att själva välja huruvida de ska skaffa försäkringar". Sug på den fattigpensionärer! 8. Ministrar är farligare än knark Motionären vill att "Fria Moderata Studentförbundet försänder ministrar gredelina kuvert med deras eventuella tvivelaktiga uttalanden i, så att dessas beteende inte går deras familjer förbi.". Presidiet yrkar avslag. 9. Om namnbyte Motionären vill att FMSF "inleda rättsprocess mot Moderata Samlingspartiet för att ta tillbaka den Moderata stämpel som en gång var vår!" FMSF bytte namn ett par månader innan Högerpartiet bytte namn till Moderata samlingspartiet. Motionären kan också tänka sig at FMSF byter namn. Presidiet yrkar avslag. 10. Ett mer transparent skatteuttag Motionären vill att vi alla ska betala in skatten själv. Förmodligen för att göra det så jävla jobbigt som möjligt att betala skatt. Presidiet yrkar avslag men vill lägga till att skatt är stöld. 11. Om röstvägran i Europaparlamentsvalet 2014 Motionären vill att förbundet ska uppmana folk att inte rösta i valet. Presidiet yrkar avslag. 12. Angående fri fart på svenska motorvägar Motionären vill åka bil, fort. Och att det svenska vägnätet ska säljas ut. Och att förbundet uttalar att det hatar staten. Motionären studerar på Handelshögskolan. Känns tryggt att veta att denna borgerliga gosseman ska sköta ekonomin om några år. Presidiet avslår motionen. De vill dock lägga till ett litet avslut om att man ska göra en viss ändring i lagen och pratar om framtiden för vägnätet med orden "tills att dessa privatiserats". 13. Motion angående den Globala gemenskapen Motionären vill att EU ska upplösas och man ska bygga ett nytt samarbete. Danmark kan få vara med men  "danskens skuld till Sverige är mätt i blod och endast kan återbetalas in specie, innan inträdet i gemenskapen". Presidiet avslår motionen och menar att metaforer bör användas med försiktighet. 14. Angående framtid, frihet och teknik Motionären menar att det är mot friheten att ha vapenkontroll. Presidiet yrkar avslag. 15. Duellrätt - rätten till en ärofull död I Tyskland slogs studenter med värja på 1800-talet. Det är klart att det finns en motion om att folk bör få duellera till döds som drömmer sig tillbaka till denna tid. Motionären menar att det är en mänsklig rättighet att få duellera till döds. Men motionären går ett steg längre:
Givet att det är proportionerligt – eller i en magnitud som nöden kräver – är våld brukat i självförsvars- eller vedergällningssyfte fullt legitimt och produktivt, ity det syftar till att destruera destruktion. Initierat våld, emellertid, är enbart destruktivt – dess bruk kan aldrig vara legitimt!
Legalisera hämnd. Presidiet yrkar bifall. Det är lätt att skratta åt dessa unga stofiler och deras konservativa upptåg. Men glöm inte var de tar vägen sen. Carl Bildt var ordförande för FMSF. Nu är det inte så roligt längre va? Bonus: undrar du hur ett presidium ser ut hos FMSF? Så här. Bered dig på att dina fördomar blir besannade.