Våld och hot har den senaste tiden ökat på Skånes sjukhus. Nu har Moderaterna i Region Skåne reagerat, och de har gjort det med kraft!

”Det talas om gated communites, bostadsområden som inhägnas och bevakas av vakter. Det kan man ha olika åsikter om, klart är att de som bor där känner ett behov av att öka sin trygghet. Vad vi förespråkar kan kallas gated hospitals, inhägnade sjukhusområden.”

Detta skriver skånemoderaterna Carl Johan Sonesson och Stefan Lamme i en debattartikel i Sydsvenskan. SVT rapporterar om att sjukhuspersonal har vittnat om hot och konflikter som uppstår i samband med att vänner och anhöriga vill besöka sin skjutne vän och få information. Därför vill Moderaterna alltså sätta upp stängsel runt sjukhusen för att hålla obehöriga borta. Det här påminner lite om en viss herre på andra sidan atlanten som tror att en mur kommer hålla kriminalitet borta.

Att sjukhuspersonal hotas och diskrimineras är förjävligt.  Men svaret kanske inte är att hålla anhöriga och kanske även människor i behov av vård borta från sjukhusen med hjälp av stängsel och vakter.

Sonesson och Lamme avslutar sin debattartikel med orden:

”Akutmottagningarna ska vara välkomnande miljöer. De ska vara som en trygg famn för den som behöver vård, oavsett orsak till besöket.”

Jo men visst. Vi brukar också tänka på stängsel och taggtråd när vi tänker på trygga famnar.