LÄSBART. Igår uppmärksammade Dagens Arena att socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) har skrivit sin alldeles egen Det Sovande Folket. I Non Working Generation lägger den 30-åriga riksdagsledamoten ut texten. Vi har läst de relevanta delarna ur boken så att ni slipper. Vi hoppas er läsning av vår snabbläsning blir mer njutbar än vår var.

För att du som läsare ska vara beredd så bjuder vi här på Timbros beskrivning av boken:
Arbetslöheten slår automatiskt hårdare mot ungdomar. Så låter det i alla fall när etablissemanget skall förklara varför var fjärde ung människa i dag är utan arbete. Lögn! Det hävar författarna till Non-working generation. Ungdomsarbetslösheten är tvärtom avsiktlig och planerad. Ulf Kristersson och Jonas Hellman visar att ungdomar medvetet utestängs från arbetsmarknaden. Det är de redan etablerade i politik, företag och fack som skapar bestämmelserna. Och bestämmelserna skyddar dem som redan har sitt på det torra. Författarna avslöjar de regler och avtal som diskriminerar ungdomar på arbetsmarknaden. Det handlar om Sveriges egna Apartheidlagar.
Tyvärr är boken uppenbarligen slut. Men Timbro verkar gilla all form av uppmärksamhet:


Så vi tog dem på orden och publicerar här ett utdrag ur boken:


För dig som inte orkar läsa 40 sidor Timbortext så har vi sammanfattat de relevanta delarna av boken nedan. Du är härmed förvarnad.

“Kapitel 2 - Svensk apartheid”

s.19
“Det är nästan som Apartheidpolitiken i Sydafrika. Vi vet att en sådan jämförelse bryter mot alla politiska etikettsregler. Facket är heligt i Sverige och apartheidregimen i Sydafrika är det värsta som finns. Men vi tycker ändå att liknelsen är bra för att tydliggöra att det faktum att det handlar om diskriminering”
Man skulle ju kunna tänka att de som ser att det står ett klaver framhör sig väljer att inte gå i det. Men men…
“I Sydafrika finns det lagar som ger svarta underläge på alla möjliga områden. I Sverige finns det lagar som ger ungdomar handikapp framförallt på arbetsmarkanden. Vad det handlar om är en gradskillnad, inte en artskillnad.”
Observera att Ulf Kristersson själv tydligt menar att det inte är en artskillnad mellan Sverige och Sydafrika under apartheid utan det bara är en gradskillnad. Men han kan väl inte klampa runt i klaveret ännu mer nu? Jodå:
“De svenska apartheidlagarna är inte lika lätta att genomskåda. Oftast är de mer sofistikerade än de sydafrikanska”
s.22

Men vilka är de svenska Apartheidlagarna? Enligt Kristrsson är det följande:
“Vilka är de svenska Apartheidlagarna? Vi har valt ut och analyserar fyra stycken. Troligen finns det flera”
Fyra, eller fler. Låt oss gå igenom dessa en efter en.

s.23

Den osolidariska lönepolitiken

”Den första apartheidlagen är den svenska lönesättningen”
Lönesättningen är tydligen den första apartheidlagen? Varför då? Tja tydligen är det så att fler ungdomar får jobb om de bara fick mindre betalat generellt.

s.26

Lagen om livsstidsanställning

s.26
”Den andra apartheidlagen är anställningstryggheten”
Klassisk högeridé om att anställningstrygghet leder till att folk inte vill byta jobb och att ungdomar inte kommer in på arbetsmarknaden. Värt att noter är ett par galna citat i detta kapitel
”(Intressant att notera är att förbudet mot barnarbete är reglerat i arbetsrätten. Om förbudet för att främst skydda barnen borde det rimligen varit infört i familjerätten)”
Så nu vet ni varför vi egentligen inte har barnarbete i Sverige.
“Hur många disillusionerade fyrtiotalister sitter inte och samlar damm på landets kontor?”
Go on...
“På ett område har det gjordes det lättare att bryta upp från misslyckade förhållanden, på ett annat svårare. Svenskarna har inte bara utnyttjat rätten att skilja sig, de har också ockuperat sina arbetsplatser, tryckt på den röda “upptaget”-knappen och surrat fast sig vid skrivbordsstolarna.”
s.32

Straffskatt på initiativtagande

s.32

Det finns en enda fixpunkt i Moderaternas politik genom århundradet: skatterna. De är roten till allt ont och även den tredje apartheidlagen enligt Ulf Kristersson:
“Den tredje apartheidlagen är de svenska skatterna. Skatterna drabbar i och för sig de flesta i samhället men de slår extra hårt mot landets ungdomar.”
s.37

Ungdomspraktikplatserna - Sveriges homelands

“Den fjärde apartheidlagen är de statliga sysselsättningsprogrammen”
Den fjärde lagen är kanske den allra mest smaklösa uppvisningen i liknelsekonstens historia. Kom ihåg att det är Kristersson själv som säger att det är en gradskillnad snarare än en artskillnad.

Japp. Tydligen är en aktiv arbetsmarknadspolitik att jämföra med de Sydafrikanska homelands. Men vad är Homelands? På Wikipedia beskrivs homelands på följande sätt:
De svarta fick efterhand medborgarskap i så kallade homelands eller bantustans, mindre territorier huvudsakligen på landsbygden som den sydafrikanska regeringen ensidigt givit autonomi, med egna parlament och regeringar som nästan helt saknade folkligt stöd och följaktligen kom att vara helt beroende av regeringen i Pretoria. Färgade fick välja ett maktlöst parlament, Coloured Persons' Representative Council, som delgavs viss lagstiftningsrätt över färgade, och vars ledamöter förväntades delegera deras krav till den vita regeringen (som även delvis styrde över dess sammansättning).[1]
Och hur är den svenska politiken för att sätta ungdomar i arbete att jämföra med detta?

s. 40
“Ungdomspraktikplatserna fyller samma funktion för de etablerade arbetarna som ‘homelands’ gör för de vita i Sydafrika. Om de svarta inte erbjudits en frizon hade trycket på regimen blivit mycket starkare. Troligen hade inte regimen lyckats klamra sig fast vid makten så länge som den faktiskt har gjort. Om de svenska ungdomarna inte hade erbjudits någon sysselsättning alls hade missnöjet med arbetslösheten blivit för stor. Svartjobben hade svämmat över alla gränser och det hade blivit svårt för någon regering att styra landet. Till slut hade det blivit nödvändigt att släppa spärrarna till arbetsmarknaden.”
Den svenska regeringen skapar alltså ungdomsreservat för att undvika revolution. Det är faktiskt vad Kristersson säger. De här orden gavs ut 1994. Det var samma år som de första demokratiska valen hölls i Sydafrika. På tal om revolutioner så skrev Kristersson en bok vid namn Generationskriget. Den avhandlar vi imorgon.