PRINCIPER. Det här pressmeddelandet från regeringskansliet är rätt intressant:
”Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen ska ges möjlighet att inrikta signalspaning vid Försvarets radioanstalt (FRA). Det föreslås i en departementspromemoria som remitteras i dag.”
Frågan är hur centerledaren Annie Lööf ställer sig. När hon röstade för FRA-lagen i riksdagen 2008 ställde hon 15 krav, som finns beskrivna på hennes blogg. Nummer 6:
”FRA får endast bedriva signalspaning på beställning av regeringen, regeringskansliet och försvarsmakten.”
Ska bli spännande att se hur det här artar sig.