Kan man uppvisa ett anställningskontrakt på över sex månader kan man få uppehållstillstånd i Sverige. Kan man däremot uppvisa två blir man utvisad, vilket en 51-årig kvinna fick erfara i veckan. Hon utvisades eftersom hon arbetat, förvisso över sex månader, men för två olika arbetsgivare. Det här är i sig en rätt konstig ordning, men något långt mycket konstigare är kommentaren från Anna Erhardt, pressekreterare hos migrationsminister Tobias Billström:
Ett starkt vägande skäl till kravet på viss anställningstid är att om korta anställningar staplas på varandra blir det svårt för Migrationsverket att värna arbetstagarens intressen och bedöma hur arbetsgivaren levt upp till sina åtaganden och om arbetsvillkoren varit rimliga
Regeringen säger alltså att det inte går att värna de anställdas intressen och garantera att arbetsvillkoren är rimliga om korta anställningar staplas på varandra. Det är helt korrekt. Frågan är då varför regeringen samtidigt slåss med näbbar och klor för att arbetsgivarna ska få fortsätta stapla visstidsanställningar på varandra – så till den milda grad att EU-kommissionen hotar att stämma Sverige om inget görs. Regeringen har tidigare försökt lura folk om att missbruket av visstidsanställningar inte förekommer, men när det visade sig förekomma till och med på regeringskansliet blev det lite svårt. Så mycket som 11 procent av de tillfrågade i TCO:s undersökning uppger att de varit visstidsanställda i över fem år. Fredrik Reinfeldts statssekreterare har kontaktat EU-kommissionen och vädjat om att EU ska sluta driva frågan. Och som alltid när något är jobbigt för den svenska regeringen: hemligstämplat kommissionens svar. Inte desto mindre: det är välkommet att i alla fall en pressekreterare på Regeringskansliet insett riskerna med korta anställningar efter varandra. Synd bara att det används som ett argument för att utvisa folk istället för att sluta stapla visstider på varandra.