Stockholmsalliansens garanti av jobb inom fem dagar för socialbidragstagare blir inte av säger socialborgarrådet Ulf Kristersson (m) i Svenska Dagbladet.

I artikeln i svenskan citeras alliansens valplattform från förra året, då lät det så här:
”En jobbgaranti ska införas i Stockholm, där alla som idag är socialbidragsberoende ges en snabb individuell bedömning och, i de fall arbetsbrist är orsaken till bidragsberoendet, garanteras ­arbete inom fem dagar.”
Detta löfte upprepades sedermera både en, två och tre gånger i media, innan den nu modifierats till följande:
"Det handlar om att inom fem dagar få en individuell plan: så här ser din väg tillbaka till arbete ut. Att ordna ett jobb inom fem dagar, det är ju omöjligt."
Det är sant, det är omöjligt. Kristersson tillhandahåller emelllertid en förklaring:
"Nej, innehållet är detsamma. Jag har aldrig under mitt år som socialborgarråd lovat jobb inom fem dagar. Det är klart man inte kan garantera det. Om någon sagt det så var det slarvigt uttryckt."
_______________________________________