​Högerdebattören och lektorn i etik Ann Heberlein vill ställa upp i riksdagsvalet 2018 för Moderaterna.  2014 gick Heberlein med i Feministiskt initiativ, och betraktade sig själv som att stå på vänstersidan på den politiska skalan. Nu har hon gjort en politisk U-sväng och gått med i Moderaterna.

På tre år verkar mycket ha förändrats.Hon säger nu att hon står för klassisk konservativa värderingar, som lag och ordning och individers rätt till frihet.

”Sverige har i decennier styrts av en banal godhet, en oreflekterad vilja att göra gott utan att beakta de konsekvenser handlingen får“.

Heberlein är motståndare mot att ge pengar till tiggare och tycker att det talas alldeles för lite om nyanländas skyldigheter i integrationsdebatten. Heberlein är alltså motståndare till något grundläggande mänskligt: människors empati och önskan att vilja sina medmänniskor väl. Om hon kommer in i riksdagen kommer hon att passa in väl bland Anna Kinbergs Batras Moderata blåbruna moderater.

Det går redan att se Ann Heberleins valaffisch framför sig: För lag och ordning, mot godhet.

Högerdebattörens arrogans

Heberlein känner dock inte att hon är som vilken politiskt engagerad person som helst, hon vill ta expressvägen till moderaternas topp.

”Det är med stor ödmjukhet jag ställer mig till förfogande: Jag har, i samråd med representanter för Skånemoderaterna, beslutat att kandidera till riksdagen. Jag hoppas och tror att jag kan vara en tillgång för Moderaterna“.

Istället för att gå den vanliga vägen inom politiken, genom år av dörrknackande under långa valkampanjer och slit på partikansliet under sena kvällar, så siktar hon direkt på att få ett riksdagsmandat. Hon går därmed emot sin egen syn på hur politiken ska vara:

”Ansträngning och flit ska belönas”

Förutom att det visar på att hennes fullständiga okunskap om hur partier väljer sina kandidater, så visar det även på en arrogant syn på politik. Politik är enligt Heberlein för den starka individen, för karriäristen som utan tidigare erfarenhet och kunskap vill få inflytande.

Allt vi från Alliansfritt kan göra är att önska Heberlein lycka till, och hoppas att Heberleins brunblåa konservatism är det som till slut sänker det moderata slagskeppet.