KRISDEMOKRATERNA. Överkörd av sina allianskamrater och med en ifrågasatt partiledare hör inte 2011 till Kristdemokraternas bästa år snarare tvärt om. Skulle det vara val idag säger opinionsundersökningarna att partiet skulle åka ur riksdagen. Och så har det varit under hela förra året. En sammanställning av samtliga opinionsmätningar under 2011 visar nämligen att Kristdemokraterna inte under en enda månad under hela året haft ett månadsgenomsnitt över fyra procent.

Att kristdemokraterna i enskilda opinionsmätningar hamnar under fyra procent i väljarstöd, och därmed utanför riksdagen, är i ingen nyhet. Sedan år 2000 har det hänt mer än 150 gånger.

Att partiet under vissa månader även hamnat under fyra procent om man väger samman månadens samtliga mätningar är inte heller nytt. Sedan 2007 har partiet i alla fall haft någon månad varje år då det genomsnittliga stödet varit under fyra procent.

Men 2011 är unik så till vida att partiet inte under en enda månad lyckats få över fyra procent i ett genomsnitt den månadens undersökningar.

Än värre är att detta stöd, lågt som det är, är högre än det kunnat vara. Av allt att döma hålls resultatet uppe av en vilja till borgerligt stödröstande.

Ser man till SCB:s två stora mätningar under 2011 så är det 3,8 procent av väljarna i vardera undersökning som tänkte rösta kristdemokraterna om det varit val idag. Däremot var det enbart 2,8 procent av väljarna i maj och 3,0 procent av väljarna i november som hade kristdemokraterna som sitt favoritparti.

Kristdemokraternas opinionsläge tycks därmed vara värre än mätningarna visar. Och med den kristna högern i uppror, fortsatta partiledarstrider och ett närmast obefintligt stöd bland ungdomar finns inget idag som tyder på att 2012 kommer bli bättre än 2011.