TVEKSAMT. [Uppdaterad] Kristdemokraterna har ett tält under årets Pride och delar ut material om partiets ståndpunkter. Där kan man läsa att partiet överväger att slopa kravet på sterilisering vid könsbyte. Det stämmer inte - partiet tog ställning för tvångssteriliseringarna på sin kongress för drygt en månad sedan.

Här är materialet. Observera vad som finns under kolumnen Funderar.


”Kravet på sterilisering vid könsbyte”.

Kristdemokraterna funderar inte. De har bestämt sig. Den sista juni i år fattade de beslut i frågan. Det har varit en lång process.

9 mars år 2007 var den första gången Alliansregeringen mottog en utredning som föreslog ändringar i lagen om ändrad könstillhörighet. Bland de föreslagna ändringarna återfanns att man inte längre skulle behöva vara ogift, att den som vill genomgå könskorrigering inte längre ska behöva bli steriliserad och att även utländska medborgare som varit bosatta i Sverige i ett år skulle få byta kön. Lagen föreslogs träda i kraft den första juli 2008. Ingenting hände.

Spola fram till Pride under valrörelsen förra året. Nu säger socialminister Göran Hägglund att ändringar i lagen kan komma om Alliansen vinner valet. Anledningen till detta är en färsk utredning som genomförts av Socialstyrelsen som blev klar sommaren 2010. Den kom fram till samma saker som utredningen från 2007. Ny utredning, samma förslag, men återigen händer ingenting. Socialstyrelsens förslag gick även ut på en bred remissrunda och där var en överväldigande majoritet överens med Socialstyrelsen.

Spola fram ytterligare lite grann. Det är nu juni 2011, ett år efter att Alliansen tog emot Socialstyrelsens utredning. Kristdemokraterna beslutar att de ska fortsätta kämpa för steriliseringarna.

Att i det läget säga att man ”funderar” är helt enkelt inte sant.


Rättelse: Tidigare skrev vi att Kristdemokraterna ville ha en utredning till. Detta var ett missförstånd från vår sida och vi beklagar den felaktiga informationen.