NOTIS. Kristdemokraterna skriver på Aftonbladet Debatt:
13 procent av alla barn i Sverige lever i ekonomisk utsatthet. Dessutom kunde vi i förra veckan ta del av siffror från SCB som pekar på att fattigdomen blir allt mer koncentrerad till redan utsatta områden. […] Så här får det inte se ut i ett land som Sverige, där vi slagit oss för bröstet när det gäller vår stabila ekonomi. Vi har ett ansvar att se till att resurserna kommer dem till del som har störst behov, inte minst barnen.

[…]

Vi kristdemokrater har prioriteringen klar för oss – nu är det upp till Moderaterna och övriga allianspartier att visa att barnen är vår framtid.
Då undrar förstås läsaren vad som skrivs på debattsidan i den andra kvällstidningen. Där kritiserar Centerpartiet Moderaternas arbetslinje.