Kent Persson har det inte lätt. Den 16 september säger Kent Persson att han också är kampanjchef och att de inte kommer att tillsätta någon ny. Så här står det i Riksdag och departement:
Samtidigt står Moderaterna utan kampanjchef. Karin Swanson hade titeln sedan år 2006, men sade i somras upp sig. Partiet ska inte tillsätta någon ny person till den tjänsten, meddelar Kent Persson. Arbetet ska rulla på utifrån de riktlinjer som redan är lagda. Det övergripande kampanjansvaret har Kent Persson och partistyrelsen.
En månad senare, efter "Nya m" gäller inte Kents beslut och Moderaterna tillsätter en ny kampanjchef. Resumé skriver:
En annan förändring i kampanjorganisationen blir att Anna Hemlin, i dag chef för partiets medlems- och kontorsservice, nu får ansvaret att leda kampanjavdelningen. Därmed blir hon tillförordnad kampanjchef samt chef för medlems- och kontorsservice.
Kent Persson skriver om partiets historia vilket får förra partiskreteraren petad, blir ny partisekreterare, petar kommunikationschefen, utser ny kommunikationschef, petar opinionsanalytikern, utser ny opinionsanalytiker, utser sig själv till kampanjchef, sparkar kommunikationschefen, utser opinionsanalytikern till kommunikationchef, någon annan petar honom som kampanjchef och utser ny kampanjchef samt får Kent Persson att förklara allt är helt jävla lugnt. Men bara så du vet har Moderaterna inga interna problem och om du påpekar att det ser lite konstigt ut blir de skitarga. Och det ändrar inte enkla faktum så som att moderater under källskydd säger:
- Det problematiska är att han inte attraherar de bästa. Vem sätter sig och jobbar med Kent om man ska vara riktigt ärlig.