I dagens Dagens Nyheter skriver Hanne Kjöller om sittdemonstrationen som i Jönköping igår hade syfte att hindra nazistpartiet Svenskarnas Partis demonstrationståg. Demonstranterna satt på marken och sjöng religiösa sånger vilket ledde till att nazisterna var tvungna att ta en annan väg för att komma förbi dem. Kjöller avslutar sitt korta inlägg i debatten med att säga att:
En sittaktion mitt i en tillståndsgiven demonstrationsväg är en demonstration mot demonstrationsrätten – inte mot nazismen.
Det här har väckt arga reaktioner. Låt oss därför lugnt och systematiskt försöka lösa upp denna knut Kjöller slagit på sig själv. Sverige har fyra grundlagar, däribland regeringsformen (RF). I kapitel 2 § 1 punkt 4 stadgas demonstrationsfriheten. Den får i sin tur enligt kapitel 2 § 20 begränsas, men endast om detta sker i enlighet med 21-24 §§ i samma kapitel. Ordningslagen, enligt vilken nazisterna hade medgivits demonstrationstillstånd, är endast en vanlig lag. Eftersom att grundlagar står högre i hierarkin av bestämmelser än vanliga lagar är den alltså så gott som irrelevant. Den lagen tar dessutom främst sikte på planering ur stads- och framkomlighetsperspektiv (trafik m.m.). Demonstrationsrätten är med andra ord på intet sätt avhängig tillstånd. Precis som att yttrandefriheten inte på något sätt ger någon rätt att få sina åsikter hörda ger demonstrationsrätten inte rätt att mot en tyst publik få demonstrera vilka åsikter som helst. Det går inte att separera fredliga motdemonstrationer från demonstrationsrätten i sig då de är inneboende och ligger i dess fundament. Hanne Kjöllers uttalande tyder på ett djupgående oförstånd om vad demonstrationsrätten innebär. Det här är det som yttrandefrihet innebär. Inte att löst uttrycka åsikter, utan en rätt att uttrycka åsikter mot andras åsikter utan påföljder. Det här är hur vi har uppnått det samhälle vi har idag. Inte att tyst iaktta medan en växande antidemokratisk och hatisk rörelse växer utan att ställa sig upp och säga "jag håller inte med". Därför uppmanar vi Kjöller att göra om, göra rätt och ta en kurs i historia.