Annelie Enochsson känd homo- och sexmotståndare är nu uppenbarligen även motståndare till vetenskap. Därför har hon bjudit in en kreationist till samtal i riksdagen: Stefan Gustavsson som är Director vid Credoakademin. Han är även generalsekreterare vid Svenska Evangeliska Alliansen.

Svenska Evangeliska Alliansen är en paraplyorganisation för människor och föreningar som, enligt stadgan:
”bekräftar vår tro på både Gamla och Nya testamentets gudomliga inspiration, sanning och auktoritet i dess helhet, såsom Guds enda skrivna ord, utan fel i allt som det påstår och det enda ofelbara rättesnöret för tro och liv”
Credoakademin propargerar å sin sida för Intelligent Design som inte är mer än uppsminkad kreationism. Läran förkastar evolutionen som förklaring till arternas uppkomst och fokuserar istället på den kloka designer som enligt uppgift ska ha skapat alla jordens arter i befintligt skick.

Credoakademin bjuder på mer ”information” om Intelligent Design här och här.

För att få veta mer om vilka frågor som Credoakademin diskuterar varför inte surfa in på deras hemsida där man i forum avhandlar frågor så som ”fanns dinosaurier med på arken”, huruvida judar hamnar i helvetet, om teknisk utveckling verkligen är bra och om syndafloden var global.

Förresten så vill de förbjuda aborter också. Dessutom vill de inte att du ska ha sex i onödan. Därtill är det viktigt för Stefan Gustavsson att man skiljer på att vara homoskeptisk och homofob. Yttermera tycker de att könsneutrala äktenskap är dåligt för barnen. Och så vill de att du ska känna mer skuld. Sist men absolut inte minst tycker de att KD är för mesiga i abortfrågan.

Men det är inte bara gudstjänst med kreationister. Det bjuds även på musik. För den musikaliska underhållning står Enochssons vapendragare Roland Utbult. De båda utreds för finansieringen av deras gemensamma personvalkampanjer i Göteborg och Bohuslän.

Visst låter detta som en mysig tillställning? Det kanske blir nästan lika mysigt som när Stefan Gustavsson myste med Ulf Ekman: