Genom en bild på Facebook har Moderaterna på Lidingö meddelat att det är dags för en ”flyktingpaus” i kommunen. Men inte för de som behöver det mest (de som flytt från krig) utan för de moderata kommunpolitikerna.

Skärmklipp 2017-03-13 09.41.30.png

I kommentarsfältet förtydligar de att det är bostadsbristen som är problemet. Det finns helt enkelt inga bostäder för nyanlända att bo i. Därför tänker de stoppa planerna på att bygga modulhus. Logiskt.

Moderat byggmotstånd

Bostadsbristen är ett faktum i så gott som hela Sverige, och särskilt akut i storstadsregioner som Stockholm. Därför har de flesta stockholmskommuner fått rejäl fart på bostadsbyggandet den senaste tiden och byggtakten har inte varit så här hög sen miljonprogrammet.

Men moderatstyrda kommuner gillar inte riktigt att bygga bostäder. Och speciellt inte bostäder för andra än överklassen. När det kommer till flerbostadshus och småhus ligger Lidingö i botten av Stockholms läns kommuner.

Rune Sirvell, moderat och ordförande i kommunens Miljö- och stadsdelsnämnd, försvarar den låga byggtakten så här:

– Vi vill växa men inte förstöra vår fina gröna ö, höghus passar inte in i villakvarteren och småstadsbebyggelsen.

Lidingö är inte fullt. Men för Moderaterna är det viktigare att bevara Sveriges troligtvis mest segregerade områden, Lidingös villakvarter, än att bygga bostäder för alla.

Lidingö, en kommun för vissa

Nu har Moderaterna på Lidingö tagit bort bilden från Facebook eftersom att många ”valde att misstolka”, inte för att de har ändrat sig. De vill fortfarande ha en ”flyktingpaus”. Och de skyller på den bostadsbrist som de inte verkar vara särskilt intresserade av att ta sig ur.

Har du inte råd att köpa lyxvillor är du inte välkommen till Moderaternas Lidingö.