Om det är något som partiledaren Jan Björklund (L) kommer gå till historien som, så är det Sveriges främsta disciplinpolitiker i modern tid. Detta märks återigen i hans och andra Liberalers totala fördömande skolkommissionens förslag att lotta vissa platser i grundskolan.

Förslaget innebär konkret att det inte ska spela någon roll om dina föräldrar ställt dig i kö till skolan när de kom hem från BB eller om de haft annat att tänka på din första vecka i livet du ska ändå ha möjlighet att kunna komma in på populära skolor. Ett förslag för att minska segregationen i den svenska skolan helt enkelt.

Men ord som minskad segregation och ökad likvärdighet är inte ett språk som major Björklund förstår. Han pratar bara i ord som:

“Mer katederundervisning och mer studiedisciplin viktigare för likvärdighet än tombola.”

För Björklund är slumpen uppenbarligen bara okej när den ökar segregationen. Att slumpen avgör vilka föräldrar du har är inget problem för liberaler. Men om samma tombola används för att ge alla barn samma chans, oavsett föräldrar, är det ren och skär socialism. Så klart.

Lärarna vill ha  likvärdighet

Trots att både Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet hyllar kommissionens förslag som det enda sättet att rädda den svenska skolan, så vill inte Björklund lyssna. Han kör hårt på sin egen linje, och vill inte lyssna på varken de forskare, lärare eller elever som har sammanställt förslaget.

Ordförande för Lärarnas Riksförbund Åsa Fahlén är nöjd:

”Det handlar om att man riktar mer pengar till de elever som har störst behov”

Det är också Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand:

“Sverige har inte råd att vänta en minut ytterligare på att Sveriges folkvalda politiker gör sitt jobb, kavlar upp armarna och sätter sig ned för att hitta gemensamma svar på de utmaningar som vår skola står inför”

Men det är klart att en avdankad utbildningsminister som skriker om hårdare tag och katederundervisning har mer koll på läget än lärarna.