CENTERSLÖSERI. Hörde du? Det var ljudet av alla glashus som krossades.

Centern har tagit på sig uppdraget att rensa ut slöseriet ur statens förvaltning, efter att det uppdagats att partikamraten och generaldirektören Christina Lugnet ställt till med omfattande festligheter på Tillväxtverket.

Väl så.

Men det hade varit lite mera trovärdigt om de inte först ökat kostnaderna för den statliga förvaltning och kritiserat sig själva för hur de slösar med sina egna medel.

Men det som verkligen förstör all form av trovärdighet är att Lööf sparkar Lugnet när hon själv åt och drack för nästan 22 000 av skattebetalarnas pengar. Det var en intern sommaravslutning vars nota skickades till skattebetalarna. Och vid en julmiddag så gick notan för avec till Näringsdepartementet. Den enda orsaken att detta kommer fram är skandalen på Tillväxtverket.

Centern skyller på rutiner på Näringsdepartementet, sommarledighet och rutiner. De menar att de glömt att säga till Näringsdepartementet att det var Centern som skulle betala notan. Det får de gärna göra, men hur förklarar Centern att fakturan ens ställdes till Näringsdepartementet när det uppenbarligen var en intern angelägenhet?

Se gärna över rutinerna på departementet men se först över partirutinerna där de blandar ihop sina egna aktiviteter med statsförvaltningens. Därefter kan Centern bli slöseriets fiende.