KLYFTOR. Den här tweeten från finansutskottets ordförande Anna Kinberg Batra (M) är i allt väsentligt sann:

Som Marika Lindgren Åsbrink visar så är ju decilernas utveckling rätt spännande. Här är SCB-statistiken:


Nu ska vi dessutom komma ihåg att detta är procentuella förändringar, skriver man ut det i reda pengar blir ojämlikheten ännu tydligare. En 13,8%-ig ökning av den disponibla inkomsten är mycket större för en miljonär än för en industriarbetare.

Men, förklarar Kinberg Batra, det är tabellen från den fördelningspolitiska bilagan i vårbudgeten som är den intressanta. Den ser ut så här:

Här ser det ju onekligen ut som att den fattigaste decilen plockar hem storvinsten. Men notera att stapeln till stor del är grå, det betyder alltså att det är en långsiktig effekt. Och såhär har det sett ut i alliansregeringens samtliga budgetar, stora gråa staplar för de fattiga. Efter snart sex år borde i alla fall delar av de gråa staplarna börja bli svarta, men de blir de inte. Det är bara snömos.

Den rikaste tiondelen har dock hela tiden haft svarta staplar, där behöver man inte invänta några långsiktiga effekter. Skattesänkningarna kommer direkt.

 Lindgren Åsbrink tillägger i frågan:
Senare under kvällen skrev Anna Kinberg Batra även att ”OECD beskriver svensk fördelning av inkomst och välfärd som allra jämnast”. Det är mycket möjligt, men OECD beskriver definitivt inte den svenska inkomstfördelningen som allra jämnast. Tvärtom är Sverige det land inom OECD där ojämlikheten ökat allra mest de senaste åren. Och det finns flera länder inom OECD med jämnare inkomstfördelning än Sverige. Allt enligt OECD
Som vanligt ska det alltså tas med en nya salt när moderater presenterar statistik.

Tidigare inlägg: