Ännu en moderat har gått och och klagat på hur synd det är om överklassen. Den moderata riksdagsledamoten Maria Abrahamsson (samma som vi nyss uppmärksammade när hon uttalat sig sexistiskt om en kvinnlig journalist) skriver i ett blogginlägg att Skolinspektionen drevs av klasshat när de valda att stänga ner Lundsbergs skola efter de många uppmärksammade fallen med institutionaliserat våld som uppfostringsmetod på skolan.
När en enskild – i detta fall Lundsbergsstiftelsen – lider skada av en myndighets beslut måste det finnas en möjlighet att få beslutet prövat i ytterligare en instans. Så går det till i en rättsstat.
Det är så synd om skolan! skriver hon och blundar för våldet, mobbningen, sexövergreppen och trakasserierna som skolan länge sanktionerat. Överklassens traditioner är viktigare. Högern åberopar verkligen alla förtryck, både klasshat och "jantelagen", de kan komma på när de försöker förklara hur synd det är om överklassen efter att skolan stängts ner. Vad de inte riktigt fattar är att förtryck jobbar neråt, inte uppåt.