Idrottsprestation. Den moderata kommunpolitikern och ledamoten i Stockholms idrottsnämn Joar Horn har en bra dag idag. Först har han en debattartikel i Aftonbladet om att avskaffa allt statligt stöd till ungdomsföreningar som inte sysslar med idrott. Till det har Horn tillsammans med partikamraten och tillika kommunfullmäkrigeledamoten Daniel Somos en debattartikel i Dagens Nyheter. Artikeln handlar om att göra om stadens fördelning av resurser i grunden då de vill införa en idrottspeng. Alla barn får en peng likt skolpengen Det är alltså inte det ansvarig borgarrådet Regina Kevius som har skrivit under debattartikeln. Folkpartiet går i taket. De menar att med ett pengsystem så missgynnas kvinnor då  alla långsiktiga satsningar på idrotten är till intet. Folkpartiet menar att hallbyggandet upphör vilket missgynnar idrotter så som simning och ridning. Daniele Fava (FP), gruppledare idrottsnämnde skräder inte orden:
Stockholmsmoderaternas förslag om införandet av en idrottspeng tyder på en totalt bristande förståelse för Stockholmsidrottens villkor. Förslaget går helt emot Folkpartiets politik som går ut på att bygga fler idrottshallar i Stockholm
Jag kräver svar av idrottsborgarrådet Regina Kevius (M). Är detta Stockholmsmoderaternas idrottspolitik? I så fall är klyftan mellan Folkpartiet och Moderaterna gigantisk. Folkpartiet kommer aldrig att ställa sig bakom ett minskat stöd till de idrotter som flickor ägnar sig åt.
Nu är alltså frågan: är detta Moderaternas politik i Stockholm?