Moderaternas talesperson i Arbetsmarknads- och integrationsfrågor, Elisabeth Svantesson, trappar i ett alarmerande uttalande upp debatten om vilka krav som ska ställas på nyanlända som kommer till Sverige, genom att förespråka högre krav på vilka som ska få socialbidrag. Eller framtida bärplockare, som Svantesson nog skulle vilja kalla dem.

En av hennes lösningar är att man ska göra oanmälda hembesök hos nyanlända:


Hembesök? Ska Moderaterna knacka dörr som i valtider, och fråga nyanlända om de går till Arbetsförmedlingen eller ej? Det låter absurt, och ett enormt slöseri med myndigheters resurser.

Förslag om hembesök är inget nytt. Vi på Alliansfritt diskuterade det redan i December 2015 när moderaterna Anna Jähnke, Oliver Rosengren och Lars Råden la fram förslaget första gången, och när det förespråkades av Anna Kinberg Batra i April förra året. Nu har det alltså nått Elisabeth Svantesson.

Det var ett orimligt och påträngande förslag då, det är ett lika orimligt och påträngande förslag idag.

Att Moderaterna vill att alla som lever på bidrag istället ska tvingas in i en avreglerad låglönesektor på så kallade ”enkla jobb”, är inget nytt. Det som är nytt är hur långt Svantesson och Moderaterna är villiga att gå för att öka misstänksamheten mot nyanlända och Moderaternas hat mot socialbidrag.

Svantessons Sverige är ett Sverige med låga löner, avskaffade socialbidrag och en misstänksamhet mot alla som för tillfället inte passar in i arbetslinjen. Det borde kanske vara mer skrämmande än nyanlända som flytt från krig och katastrof.