Vad gäller hanteringen av ett lågt valdeltagande så sticker det moderata oppositionsrådet Jimmy Baker minst sagt ut. Botkyrka kommun hade satsat lite extra på att öka valdeltagandet i Europaparlamentsvalet eftersom det finns områden i Botkyrka där deltagandet generellt sett är lågt. Därför hade kommunen bland annat ordnat valinformatörer för att informera om valet, partierna och kandidaterna i syfte att öka valdeltagandet.

Jimmy Baker skrev ett debattinlägg om saken. Där han inte drar sig för att dra paralleller mellan personkryss och religion:

En sak vi uppmärksammat – inte bara i Botkyrka – är att vi tycker oss se att en del väljare personröstar på kandidater som har samma religiösa uppfattning eller etniska grupptillhörighet som de själva – alldeles oavsett om man delar de politiska förslagen eller deras partiers ideologiska kärnvärden. Detta kan inte ses som något annat än ett demokratiskt dilemma som sakta eroderar de fundament som vår representativa demokrati vilar på.

Läsare, detta skulle innebära att ni väljer era kandidater enbart efter religionstillhörighet. Inget annat. Finns det en religion som säger att man inte ska rösta på Moderaterna i Botkyrka? För i sådana fall är jag en hugad spekulant.

Sen vore det bra om väljarna var oinformerade över vad som händer i kommunen, om vi får tro Baker:

Den rödgröna majoriteten har en typisk vänstersyn på demokratin, att ”ständigt levandegöra den” och att alla människor hela tiden skall vara ”delaktiga” i olika processer som rör kommunen och samhällsutvecklingen. För vanligt folk så är det snarare mer av motsatsen som önskas: att få bli lämnade ifred och få leva sina liv - utan någon ständigt närvarande politisk förmyndare som dikterar villkoren.

Som att låta väljarna köpa grisen i säcken, som vi brukar säga. Man kan ju undra om Baker hade sagt samma sak om Botkyrkamoderaterna inte var en sådan katastrof. Till en början var information till väljarna jättebra:
Vi ifrågasätter vidare poängen med att övertyga människor om att gå och rösta enbart för röstandet skull, utan att vara insatt i vad partierna egentligen står för.
För att sedan inte alls vara bra:
Botkyrka behöver inte fler valinformatörer som svar på det minskade valdeltagandet i kommunens prioriterade distrikt. Det behövs inte fler ambulerande valstugor som ”dyker upp” när kommunen eller andra aktörer anordnar lokala festivaler, grillfester eller jippon.
Information är alltså bra, och inte. Men det kanske vore bra om de "röstade rätt". För kanske har Bakers utspel något att göra med att Moderaterna bara fick 11,32% i Botkyrka totalt i valet till EU-parlamentet. När man studerar vilka områden som röstade mest på Moderaterna var det villaområdet som ligger i valkretsen Botkyrka 26 Uttran där de fick 22,22 procent med ett valdeltagande på 59,18 procent. I miljonprogramsområdet som ligger i Botkyrka 44 Värdhusvägen fick Moderaterna 1,9 procent av rösterna med ett valdeltagande på 29,6 procent. Egenintresset ljuger aldrig. Moderaterna har tidigare varit helt öppna med att ett lågt valdeltagande har legat i deras intresse. Frågan är om vi kommer att få se Jimmy Baker kampanja emot ett ökat valdeltagande i Botkyrka i höst.