Ibland läser man något som är så märkligt att man funderar på om det inte är ett skämt. Det är i dagens Småladsposten som tre moderater skriver en debattartikel vars avslutning kommer leva kvar i historien som det kanske allra skumaste som frammanats på det svenska språket: Bo Frank Oliver Rosengren De som har skrivit under är Bo Frank som är kommunalråd i Växjö Anna Tenje som är ordförande i tekniska nämnden i Växjö och Oliver Rosengren som "jobbar med politisk strategi och kommunikation" för Moderaterna. Var ska man ens börja? Tja, vi kan ju böja med att Sverige hade flera perioder av borgerliga regeringar mellan 1970 och 2006. 1976-1982 var det Fälldin och Ullsten som styrde Sverige. 1991-1994 var det Bildt-regeringen som satt vid rodret. Bo Frank satt till och med i riksdagen ett tag när Bildtregeringen styrde. Men kanske är de nya Moderaterna så nya att även de gamla Moderaterna som är till höger om de nya Moderaterna var socialdemokratiska? Vem vet. Men är det sant som de säger att inga fler jobb skapades i Sverige mellan 1970-2006? Nej. Kolla på statistiken som behändigt nog sträcker sig bakåt till 1970: sysselsattning_1970_2006 Vi vet ju hur mycket Moderater älskar att räkna med absoluta tal när de ska argumentera så vi gjorde det med som en tjänst till dem. År 1970 var ungefär 3,78 miljoner i åldrarna 16-64 sysselsatta, 2006 var som jämförelse 4,34 miljoner sysselsatta. Med andra ord har trion Frank, Tenje och Rosengren räknat fel på sisådär 560 000 personer. Faktum är att det inte bara är fler som hade jobb 2006 än 1970 det var också en större andel. sysslesattningsgrad_1970_2006 Sysselsättningsgraden var 1970 ungefär 73 procent, det ska jämföras med 75 procent 2006, det vill säga 2 procentenheter högre. Ingen dramatisk ökning men dock en ökning. Om det var sant att inga jobb skapats hade vi idag haft en mycket lägre sysselsättningsgrad än 1970, helt enkelt därför att befolkningen växt med lite mer än en och en halv miljon sedan 1970. Därtill skulle vi ha en enorm arbetslöshet på grund av strukturomvandling. Strukturomvandling betyder att gamla jobb försvinner och nya tillkommer. Moderaterna gör vad som helst för att slippa tala om arbetslösheten. De talar hellre om arbetskraften och om hur vi i absoluta tal är fler som har ett jobb. Lite som det är fler i absoluta tal har ett jobb i Nigera men samtidigt har en arbetslöshet som är tvåsiffrig. Eftersom Moderaterna nu bänder och trixar med statistik och verkligheten från central nivå så försöker de på lägre nivå hänga med. Men de uppenbarligen mindre slipade företrädarna klarar inte hålla sig inom ramarna. Och när de gör det svartmålar de Sveriges och sin egen historia för att komma undan om att prata om att vi har högre arbetslöshet idag än 2006. Därför säger de att inte ett enda nytt jobb har skapats på 36 år.