KRISTALLKULA. Jonny Munkhammar (M), riksdagsledamot och spåman, 2008:
Idag vet vi mer om eurons effekter än då den infördes för tio år sedan och mer än för fem år sedan när Sverige tog ställning. Fördelarna är större än vad som tidigare verkade vara fallet och riskerna med att vara med för Sveriges del närmast obefintliga. […] Har det gått bra för att vi har behållit kronan? Nej, tillväxten har varit ännu högre i euroländer som Spanien, Irland och Grekland.
Något säger att han inte skriver så längre.