De svenska folkbiblioteken är inte bara ett ställe att låna böcker på, de är också en fristad för samhällets marginaliserade. För hemlösa, arbetslösa och datorlösa nyanlända är det en plats att använda datorn för att kunna skriva ut papper åt försäkringskassan likväl som att låna en bok i körkortsteori.

I ett förslag som läggs fram i Stockholms kulturnämnd idag vill Liberalerna begränsa vilka som får vara i det offentliga rummet. I en skrivelse skriver L:

”Vi kan inte acceptera att biblioteken blir till 'uppehållsrum' för personer som kränker andra, stör eller begår brott”

Bakgrunden är ett ökat antal rapporterade fall av hot, våld och ordningsstörningar på biblioteken i huvudstaden.

Ökad bevakning av offentliga platser

Det är självklart att folk som kränker andra eller begår brott på offentlig plats inte bör vara där. Men när börjar dessa förbud inkräkta på privata individers rätt i det offentliga rummet? Ledamot i kulturnämnden Rasmus Jonlund (L) vill se utökad statistik över vilka personer som vistas på biblioteken. Han säger detta till Dagens nyheter:

”Vi ser en ganska kraftig ökning av ordningsstörningar, men vi behöver bättre statistik, om vi inte vet hur incidenterna ser ut kan vi inte sätta in åtgärder på rätt ställe”

Men vart går gränsen för att någon ”stör” på ett bibliotek? Ska någon kunna bli utkastad för att hen pratar lite för högt i en läsesal? Ska en hemlös kunna bli portad från bibliotekets tidningsavdelning för att omgivningen störs av att hen ser ovårdad ut?

Liberalerna spelar en farligt spel när de vill börja porta folk från offentliga platser såsom biblioteken. Vill Liberalerna verkligen ha ordning och reda på biblioteken, eller vill de helt enkelt begränsa den lilla delen av den svenska offentligheten som fortfarande är gratis?