Bo Frank är moderat kommunstyrelseordförande i Växjö och känd för sina kontroversiella uttalanden om flyktingar. Han är också känd för att korta ner skolåret i kommunen för att finansiera skattesänkningar, samt att han är lite lik den onda killen i Avatar. Men idag handlar det om att han medvetet bryter mot offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen handlar om att alla dokument och all korrespondens som folkvalda politiker hanterar i sitt arbete ska finnas tillgängligt för allmänheten. Syftet är enkelt: för att skapa transparens, underlätta granskning, utkräva ansvar och fördjupa demokratin. Men det gör också det lite svårare för Bo Frank att göra som han vill. Sveriges Radio:
Det är i en mejlväxling från slutet av mars mellan ombildningskonsulten Petter Brolin på företaget Restate och bland andra Bo Frank som kommunalrådet skriver till att han struntar i att följa offentlighetsprincipen när det gäller diarieföring av mejl han får. Petter Brolin hade frågor och synpunkter på Växjöbostäders priser på fastigheter som hyresgästerna fått erbjudande att köpa för ombildning och fick det här svaret från Bo Frank. "Oerhörd brist på kunnande att skicka detta som jag borde diarieföra. Men jag har som rutin att fråga om avsändaren verkligen vill ha detta diariefört? Annars delitar jag!”
Nä, varför ska medborgarna få veta vad sina valda representanter håller på med? Nu vet de i alla fall att Frank raderar saker som ska diarieföras. Nu önskar Frank säkert att han kunde radera sitt mail som hamnat i pressen.