MILJÖ. Aktuellt i Politiken har gått igenom Sveriges klimatutsläpp och kan krasst konstatera att hur folk röstar påverkar klimatet. Som så:


Ökningen mellan 2009 och 2010 var den största dokumenterade, men till regeringens försvar bör det påpekas att den enorma nedgången från 2008 till 2009 berodde på finanskrisen och minskad konsumtion. Men då lät det såhär från regeringen:
Det svenska utsläppen av växthusgaser minskar kraftigt. Under 2009 minskade utsläppen med drygt 3,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det är den största minskningen som skett under ett enskilt år […] Betydelsefulla faktorer som påverkar transportsektorns utsläpp är den politik som förs för att öka andelen miljöfordon och öka bränsleeffektiviteten i fordonsflottan.
Så om den enorma minskningen berodde på miljöbilspremien så kan man undra vem som är ansvarig för den 11%-iga ökningen året därpå. Såhär står det på regeringens hemsida:
Utsläppen för 2010 utgår från nivåerna år 2009, ett år med lågkonjunktur och nedsatt verksamhet för exportindustrin. När Sveriges ekonomi vände uppåt 2010 påverkades också utsläppsnivåerna, samtidigt som vintern var kall och Sverige hade begränsningar i sin energiproduktion.
Lustigt hur det kan slumpa sig - när minskningarna är överraskande stora beror det på politiken. När ökningarna däremot är överraskande stora beror det helt på externa faktorer, som ekonomin eller vädret. Men det blottlägger en ganska ihålig klimatpolitik.

Alliansens klimatmål kan alltså bara uppfyllas på utsatt tid om det råder konstant milda vintrar och utdragen finansiell härdsmälta.

Det är ansvarsfull miljöpolitik det.

Rekommenderad läsning: