NOTIS. Via Makthavare.se nås man av nyheten att Latinbloggen rotar lite i tidigare arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorins (M) nya forskartjänst vid Stanford, och en del underhållande omständigheter bubblar upp till ytan:
  • Littorin menar själv att han har fått forskningstjänsten på grund av ”egna erfarenheter” (hans akademiska examen visade sig våren 2007 vara fabricerad).
  • Littorin ska forska vid Stanfords Centre for Innovation and Communication, som till stor del är finansierat, och grundat, av Vinnova, som i sin tur finansieras av svenska staten.
  • Vinnova lyder under regeringen - och näringsdepartementet för att vara exakt.
  • Chefen för Centre for Innovation and Communication är David Nordfors, som enligt sin CV tidigare var ”Associated Partner, Momentor AB Venture Catalyst, appointed by Founding Partner Sven Otto Littorin”