​På Aftonbladet Debatt föreslår tre moderatpolitiker att kommunerna ska kunna göra oanmälda hembesök hos sjuka och arbetslösa för att undersöka om de fuskar med försörjningsstödet. Det här är en del i Moderaternas omprövning av sin jobbpolitik, skriver de. [1]


Saknar svar

Anna Jähnke, Oliver Rosengren och Lars Råden ger ingen förklaring till hur ett sådant hembesök ska kunna avslöja bidragsfusk. De berör inte heller integritetsaspekten i människors rätt till ett hem fredat från intrång.

De hänvisar istället till den så kallade FUT-utredningen från 2008 [2] som gjordes innan de stora åtstramningarna av trygghetssystemen. Utredningen slår fast att ett viktigt skäl till felaktiga utbetalningar är att myndigheterna inte vet om folk har förmögenheter. Den som har pengar på banken har inte rätt till försörjningsstöd.


Skatteverket kan inte kontrollera

2007 avskaffades Förmögenhetsskatten. I samma veva fråntogs också Skatteverket rätten att hålla koll på hur mycket pengar folk har på banken.

– Vi vill värna de enskildas integritet, förklarade Anders Borgs statssekreterare, moderaten Ingemar Hansson. Samma höst konstaterade Skatteverket att skattebrott kostar samhället mångdubbelt mer än bidragsbrott [3].


Oskyldiga drabbas

Att fuska med försörjningsstödet är brottsligt och kommer rimligen vara det även framöver. Men intrång i utsatta människors privatliv för att komma åt fuskare kan omöjligen vara rätt väg att gå. Särskilt när man inte förklarar hur det ens ska gå till.


Utspelet är en testballong

Partier skickar emellanåt så kallade testballonger. En eller ett par företrädare kommer med ett mer eller mindre radikalt förslag för att testa hur folk reagerar. Går det hem kommer snart partiledaren med samma utspel. Ett exempel är den moderata riksdagsledamoten Jan Ericsons utspel om att stänga gränsen helt för asylsökande, som blev Moderaternas officiella hållning veckan därpå.

Förslaget från de tre moderatpolitikerna är en testballong. De vill helt enkelt se om man kan höja tonläget ännu mer mot människor som behöver samhällets stöd.

”Moderaterna omprövar nu sin politik”, heter det.Källor:

  1. Aftonbladet Debatt, 2015-12-17
  2. Rätt och Riktigt, SOU 2008:74, sid. 16
  3. Dagens Nyheter, 2007-11-05