Vi har kommit över en rapport från Timbros VD som nog inte var till för oss. Fråga inte hur, vi minns inte, vi kan ha varit fulla. Och det är ingen festlig läsning. Om man är höger. För oss normala människor är underhållning som räcker ända fram till jul. Rapporten är en genomgång av verksamheten 2014 och plan för 2015.

Timbros VD slår fast följande:

  • De borgerliga ledarsidorna är döende
  • Timbros genomslag minskar och tankesmedjan behöver en rejäl upprycking
  • Inspiration finns bara hos vänstern
  • Lägg ner Neo:s pappersupplaga. De la ner tidningen helt istället.

Det är ingen munter tid för borgerlighetens tidigare flaggskepp Timbro, som i årtionden lett högervridningen av samhällsdebatten. Det framgår i VDn Karin Svanborg-Sjövalls årsrapport till sina finansiärer på Svenskt Näringsliv.

1. Ledarsidorna

Ur ett opinionsbildarperspektiv är det kanske inte så strategiskt att skjuta sina allierade i foten. Men, hur ska vi säga, Timbro tycks villiga att ta den risken. Hon lyfter frågan

Kommer det finnas borgerliga opinionssidor i framtiden? Majoriteten av ledarsidorna i landet är visserligen alltjämt borgerliga. Men den enda rikstäckande högertidningen befinner sig sedan länge i djup kris.

Hon fortsätter:

Sannolikt lever flera av landets ledande borgerliga opinionssidor på övertid.

Vilka är då Sveriges “ledande” borgerliga opinionssidor? Svenska Dagbladet, Dagens Industri, Expressen, Göteborgs-posten? Vi vill ha namn! Jaja, en och annan lär väl fråga Svanborg-Sjövall nu får man anta.

Där hade hon kunna lämna det trasigt, men nej hon vill gärna vrida om kniven och börjar hylla Aftonbladet:

Alla borgerliga ledarsidor är idag underlägsna Aftonbladet när det gäller delning av opinionstexter.

Att skjuta ned ledarsidor som har större spridning än ens egna rapporter är väl uppkäftigt, men nog så behövligt.

2. Timbros tapp


Att Timbro inte längre är vad det varit, faktum är att man nästan inte hör något av dem alls. Och sjukdomsinsikten saknas inte – Svanborg-Sjövall skriver:

Avslutningsvis behöver Timbro utvärderas, både som varumärke och som organisation. Nya metoder och mål bör tas fram för att vi ska kunna bli en lärande organisation som förbättras kontinuerligt. I ett läge då vi har mindre möjlighet att påverka det politiska spelet är det också en väl vald tidpunkt att både se över den interna styrningen och vår kommunikation och professionalitet.

Hur ska det gå till? Tja, Svanborg-Sjövall har en idé.

3. Vänstern som inspiration


Sedan tidigare vet vi att Timbro är en av de trögaste opinionsbildarna. Ett rykte deras VD håller med om, men hon nämner var de ska söka inspiration, hos vänstern:

här kan verksamheten inom Dagens Arena ses som en förebild.
/.../
LO och ett antal andra organisationer har arbetat i flera års tid med att sätta dagordningen i ‘gammelmedia’, och blivit alltmer framgångsrika

4. Lägga ner Neo

I somras meddelade Neo att de lägger ner sin verksamhet helt och hållet. Det är ett steg längre än vad Svanberg-Sjövall föreslog:

Samtidigt har Neo, med undantag för enskilda artiklar och intervjuer som har gjorts allmänt tillgängliga, en begränsad räckvidd, i praktiken inga annonsörer och nästan inga andra finansiärer. Naturligtvis kan en satsning som Neo aldrig bära sig ekonomiskt, det gäller alla tidskrifter i Sverige med liknande inriktning. Däremot måste Stiftelsen överväga huruvida de pengar som investeras används på bästa sätt.Magasinet Neo bör fortsätta, men i digitaliserad form. På längre sikt är detta förmodligen en helt oundviklig utveckling. Det är bättre att ta detta steg av fri vilja än att tvingas av nödvändighet.

Det blev nedläggning istället.

Undra om det är tjoho-stämning i det borgerliga lägret