FRÅGA. Här är grejen, Göran Zettergren är professionell utredare i arbetsmarknadsfrågor, och han kan inte bringa klarhet i det här med att slopad rabatt på arbetsgivaravgiften för unga skulle utplåna 18 500 jobb. TCO:s utredarblogg:
Enligt en broschyr signerad av de fyra Allianspartierna kommer Sverige att förlora 18 500 jobb om arbetsgivaravgifterna för ungdomar under 26 år ”fördubblas”, det vill säga återställs till tidigare nivå.

Varifrån kommer då denna siffra? Broschyrens anonyma författare hävdar att man har använt ”gängse beräkningsmetoder som Finansdepartementet använder”, vilka är baserade på ”empiriskt skattade elasticiteter”.
Det ligger ju inte riktigt i linje med vad Finansdepartementet sagt tidigare när man gjort utredning av vad sänkningen av arbetsgivaravgiften skulle få för väntad effekt:
Enligt en rapport från Finansdepartementet så skulle åtgärden inte få några effekter alls på den totala arbetslösheten (se tabell 3.8, sid 85). […] På lite längre sikt skulle arbetskostnadssänkningen i hög grad komma att övervältras på lönerna. Sysselsättningsökningen skulle därmed begränsas till 0,1 procent, vilket skulle motsvara 3 900 fler jobb.
Vilket självfallet väcker en enda väldigt intressant fråga:
Regeringen har alltså infört mycket dyra åtgärder – enligt uppgift 16 miljarder kronor – som enligt egna beräkningar inte kommer att skapa mer än 3 900 nya jobb. Samtidigt hävdar alliansen att om vi idag skulle ta bort dessa åtgärder så skulle vi förlora upp till 18 500 jobb. […]

Är det bara jag som inte hänger med i beräkningen?
Nej, Göran Zettergren, det är inte bara du som inte hänger mer.