JACKPOT. Regeringen har tydligt markerat mot så kallade särintressen - bara allmänintressen sa få igenom sin politik. Nu har budgeten lagts och vi kan utvärdera vilka särintressen som fick sin vilja igenom:
De som inte fick något av något större värde: pensionärerna och barnhemsbarnen. De är ju trots allt särintressen.