ARBETSLINJEN. Socialstyrelsen har förklarat Folkpartiet i Landskronas egen "arbetslinje", som går ut på att socialbidragstagare som inte medverkar på kommunens egna 30-timmars kurs varje vecka inte får socialbidrag, för olaglig. Den tvingar alla, även utförsäkrade sjuka, att "kompetensutveckla sig" 30 timmar per vecka - annars dras socialbidraget in. Kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (fp) vill dock fortsätta med taktiken.

Den värsta effekten "arbetslinjen" fått på livet för de utsatta i Landskrona är troligtvis för de som sjuka som utförsäkrats efter Alliansens sjukförsäkringsreform. En sjuk kvinna berättade för Rapports reporter hur hon i kommunens påtvingade mirakelkur för alla tvingades söka jobb som cykelreparatör - annars skulle hon förlora socialbidraget.

Socialförsäkringsminister Christina Husmark Pehrsson (m) har tidigare sagt åt sjuka utan försäkring att söka socialbidrag, som är det sista steget efter att ha sålt ut sina tillgångar och sänkt sin levnadsstandard till ett minimum.

I Landskrona har nu detta sista steg tagits bort. Om inte den sjuka kan vara med på "kompetenshöjande aktiviteter" 30 timmar per vecka, som inte ens är i samarbete med arbetsförmedlingen, lämnas den utan någoting alls.

I Landskrona är alltså socialförsäkringssystemen nu icke-existerande för sjuka, nästintill unikt i den industrialiserade världen.

Kommunalordförande Torkild Strandberg (fp) är den som ligger bakom förslaget. Bara för någon månad sedan var senaste gången han var i blåsväder, när hans drogtester i skolan stoppades av Skolinspektionen. I debattartikeln "Staten saboterar lokala reformer" beklagade han sig över att "Lokalpolitiker som vill bygga trygga samhällen motarbetas konsekvent av staten, ofta med hänvisning till ”integriteten”".

Trots att det han gjort nu är utpekat som olagligt, menar han i Rapport att det bara behöver ses över "på pappret", och förvaltningschefen Annette Lindberg Molin berättar att hon fått tydliga order:
Torkild Strandberg vill att vi fortsätter. Så det kommer vi att utreda, om det finns möjlighet till det, eller hur vi ska göra, säger hon till Helsingborgs Dagblad.
Landskrona tycks vara kommunen där Alliansens politik förts till sin spets. I en kommun splittrad efter stort inflytande av Sverigedemokraterna tycks borgerliga "lokala reformer" få gå fram ostörda. Utan myndigheter som hindrar det dominerande Folkpartiets totala förakt mot grundläggande mänskliga värderingar skulle situationen tycks se väldigt annorlunda ut.

Precis som Kurtz i Joseph Conrads "Mörkrets hjärta" tycks Strandberg funnit människor han kan utföra makt över, och reagerar med vrede när någon försöker ta den makten i från honom. Någonstans i mörkret har hans tankegångar slagit fel, och han har gått över till det verklighetsfrånvända, det omänskliga.

Precis som Kurtz, när han i ett ögonblick av klarhet förstår sitt agerande, kan var sansad människas reaktion endast vara: "The horror... The horror..."