COP15. Efter att ett förslag på nytt klimatavtal med de rika länderna och EU i spetsen lagts fram vid förhandlingarna vid klimatmötet i Köpenhamn, COP15, så är frustrationen stor. Sverige och statsminister Reinfeldt har som ordförandeland i EU stor makt, och har alltså valt att lägga fram ett förslag där ägandeskapet för klimatfrågan flyttas från FN-systemet, de rika länderna ska få släppa ut mer och där alla bindande åtaganden från Kyoto skrotas. Lumumba Stanislaus Di-Aping, ordförande för G77-gruppen som vid klimatförhandlingarna företräder 134 u-länder, är inte imponerad.


Passa på att öppna en lucka i Alliansfritt Sveriges julkalender