OENIGHET. I Agenda i söndags fick Birgitta Olsson frågan om huruvida Alliansen var oense i frågan om den europeiska finanspakten. Hon svarade: "Ja, vi har ju inte landat i någon position ännu".

Nej, landat i någon position har de sannerligen inte. Igår skrev (som bekant) EU-ministern och även Jan Björklund (i artikeln titulerad vice statsminister) en plädering för att Sverige ska hoppa på stabilitetspakten - tvärtemot vad statsministern har sagt. Reinfeldt har flera gånger påpekat att det är för tidigt att ta ställning, att man måste bedöma riskerna och konsekvenserna av läget innan man beslutar något.

Han citeras i Riksdag & Departement:
– Jag företräder regeringen. Min princip i politiken är att veta exakt vad som gäller innan man fattar sitt slutgiltiga beslut.

Vi har alltså ett läge där statsministern måste påpeka att han är statsminister och att vad han säger gäller. Därmed menar han också att vice statsministern inte företräder regeringen.

Vi kan inte komma på något tidigare fall där vice statsministern och statsministern öppet opponerar varandra, och det är svårt att bedöma vad det skapar för politiskt läge, men vi gissar att det inte är superbra för den varma Alliansgemenskapen.