Centerpartiet har haft en kräftgång i opinionen under hela året, de borde alltså vara varsamma om deras väljare. Men vad är väl en porslinsbutik utan elefanter? Stefan Hanna är Centerpartiets förstenamn på valsedeln för kommunfullmäktige i Uppsala län, och sjättenamn på riksdagslistan. Nu föreslår Hanna att ett språktest ska vara kopplat till försörjningsstödet. Detta kan innebära att delar av försörjningsstödet kan dras in om språkkravet inte uppnås. Vad detta innebär i praktiken är lite oklart då rätten till ekonomiskt bistånd vilar på lagen, 4 kap. 1§ Socialtjänstlagen för att vara exakt. Vad gör detta med Alliansfriden? Jo, detta stöter på patrull från både alliansen och partikamrater: Mohamad Hassan (FP):
Förslaget saknar lagstöd i dag. Det handlar också om människosyn. /.../ Ett sådant utspel försvårar självklart ett framtida samarbete mellan Folkpartiet och Centern i Uppsala. Medlemmar har hört av sig och frågat om vi kan fortsätta samarbete efter att Centerpartiet har närmat sig ett främlingsfientligt parti.
Michael Arthursson (C), partisekreterare:
Vi tycker att språkundervisning är en viktig del av integrationsarbetet, men det är helt uteslutet att koppla något slags språktest till försörjningsstödet. Vi tycker inte att det här förslaget är förenligt med vad Centerpartiet står för och vi tycker att man ska backa från det utspelet.
Fredrik Ahlstedt (M):
Vi har en gemensam valplattform i alliansen och det är den som gäller. Vad Stefan Hanna säger själv får stå för honom.
Det är inte helt logiskt med ett språktestets förankring i ekonomiskt bistånd. Så för att reda ut saken gjorde vi en punktlista för att hitta tecken till detta minst sagt kontroversiella förslag av Hanna. Ni kan få ta del av listan här: När man ser det så här är språktestet helt i linje med punkt ett, fem och sju faktiskt. Detta förslag tilltalar nog ett helt annat partis väljare - gissa vilket.